Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Raadplegingen

1. Voor je raadpleging

Een raadpleging dient steeds gepland te worden via de afsprakendienst, online via mynexuzhealth of via het secretariaat van de dienst waar je je afspraak wil boeken.

Heb je dringende hulp nodig? Ga dan naar de dienst spoedgevallen.

In het kader van de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vragen we je de dag voor de afspraak contact op te nemen met het onthaal als je:

  • verkoudheidsklachten ervaart (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts; 
  • recent nauw contact had met een bevestigd geval van covid-19.

Dat kan via het nummer 016 20 92 09. We bekijken samen of je afspraak al dan niet kan doorgaan.

2. Naar het onthaal

  • Om je correct en veilig te kunnen ontvangen, nemen we enkele veiligheidsmaatregelen bij inschrijving in acht. Meld je op de dag van de afspraak 20 minuten vóór de start van je raadpleging bij het onthaal.
  • Ontsmet je handen bij het betreden van het onthaal. 
  • Een mondmasker dragen is niet langer verplicht. We vragen je wel een masker te dragen bij verkoudheidsklachten. 
  • Onze onthaalmedewerkers ontvangen je van achter een plexi-scherm om maximaal ieders veiligheid te waarborgen. 

3. In de wachtruimte

  • Neem plaats in de wachtzaal enkele minuten voor de start van je raadpleging. Op die manier voorkomen we dat er teveel personen zich tezamen in dezelfde ruimte bevinden. 
  • We voorzien voldoende afstand tussen de stoelen. Respecteer deze afstand mee door geen stoelen te verplaatsen en geen aanduidingen op de stoelen te verwijderen.
  • De wachtruimtes krijgen op zeer regelmatige basis een grondige poetsbeurt. Ook de stoelen worden gedesinfecteerd.

4. Tijdens de raadpleging

  • Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt, worden na elk patiëntencontact gereinigd.

Als we samen deze maatregelen volgen, zorgen wij voor jouw veilige en verantwoorde zorg. Jij helpt op jouw beurt onze artsen en ziekenhuismedewerkers gezond te houden. Onze oprechte dank voor je begrip en medewerking.