Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Aankopen

  1. Plexus, samenwerking op vlak van aankoop
  1. E-facturatie voor leveranciers

Europa wil dat elektronische facturatie de meest gangbare facturatiemethode binnen de Europese Unie wordt. In navolging van deze richtlijn kiest ook ons ziekenhuis om deze dienst aan te bieden aan haar leveranciers. Concreet kan je vanaf de tweede helft van 2019 je factuur elektronisch naar onze dienst boekhouding verzenden.

Wat is een E-factuur?

Een e-factuur is geen PDF, geen intelligent gescande factuur, geen e-mail met een factuur als PDF, word- of excelbestand als bijlage. Natuurlijk ontvangt onze dienst boekhouding tot nader order nog steeds dergelijke facturen, maar de verwerking ervan verschilt gevoelig met die van elektronische facturen. Een e-factuur is een XML factuur die voldoet aan de Europese norm (PEPPOL, versie 2 of 3) en die aangeleverd wordt volgens de PEPPOL afspraken.

De voordelen van een e-factuur zijn divers:

  • Snel: Facturen worden sneller aangeleverd (geen verzending per post) en de verwerking vraagt minder tijd, met een vlottere betaling tot gevolg.
  • Juist: E-facturen bevatten veel meer correcte en gestandaardiseerde informatie en geven dus minder risico op fouten of discussie.
  • Veilig: De verzending is erg veilig, ook de herkomst van de verzender is zeker.

Om dit project te realiseren doen wij beroep op onze partners: Xperthis en Edicom.

Wij worden voor dit traject financieel ondersteund door de Europese Unie.

Ben je leverancier en wens je in de toekomst ook elektronisch te factureren?
Neem dan contact op met onze dienst boekhouding via crediteuren@hhleuven.be