Coronavirus (Covid-19): Lees hier de maatregelen die in dit kader genomen worden in ons ziekenhuis  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Aankopen

  1. Fenix, Partners in Aankoop
  1. E-facturatie voor leveranciers

Sinds meerdere jaren bouwt Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, samen met  AZ Jan Portaels Vilvoorde, Heilig Hart Tienen, RZ Sint Maria Halle en revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek een groeiend platform uit om gezamenlijk goederen, diensten en werken aan te kopen en expertise te delen. Door betrokkenheid en samenwerking ontstaat een partnerschap op lange termijn. Het gezamenlijk initiatief is actief onder de naam ‘Fenix, Partners in Aankoop’.

De deelnemende ziekenhuizen delen een zelfde aankoopvisie, ondersteund door AAA+ Partners in Zorg, die in belangrijke mate gebaseerd is op het zoeken naar de gepaste waardecreatie voor de deelnemende ziekenhuizen.
De leveranciers worden uitgenodigd volop mee te werken aan dit initiatief en extra waarde toe te voegen.

De samenwerking omvat principieel alle aankoopdomeinen van het ziekenhuis en wordt gekenmerkt door volgende afspraken:

  • Het staat de deelnemers aan de Fenix groep vrij te kiezen om aan een tender in Fenix verband deel te nemen of niet. Eens het ziekenhuis gekozen heeft deel te nemen, engageert het zich conform de opgenomen afspraken van deze tender en rekening houdend met de interne beslissingsorganen van ieder ziekenhuis de toewijzing te honoreren. De deelnemende ziekenhuizen worden in het lastenboek meegedeeld.
  • Er wordt gewerkt met het systeem “lead buyer“. Dit betekent dat de Fenix ziekenhuizen per aankoopdossier een leidende aankoper aanduiden. Deze is gedurende het hele aankooptraject de SPOC (Single Point Of Contact) voor de leveranciers en voert desgevallend de commerciële gesprekken. De aankoopverantwoordelijke per ziekenhuis blijft evenwel eindverantwoordelijk voor de effectieve aankoop van het ziekenhuis in kwestie en kan voor het betrokken dossier enkel na overleg met de lead buyer aangesproken worden.
  • Per aankoopdossier beschrijven we de eventuele percelen, wijze van gunning,… in het lastenboek. Hierbij streven we er naar dat de deelnemende Fenix ziekenhuizen eenzelfde keuze maken qua leverancier en dit op basis van de ‘total value of ownership’ voor het geheel van de deelnemende ziekenhuizen. Dit impliceert echter niet dat er een uniformering qua producten, productreferenties of processen moet gebeuren.
  • We streven naar een beperktere groep van goed presterende leveranciers.

Belangrijke informatie voor leveranciers en aannemers

Voor alle leveranciers:
Alle leveranciers dienen te voldoen aan de algemene aankoopvoorwaarden van het ziekenhuis. 

Leveranciers die persoonsgegevens verwerken (personeelsgegevens, patiëntengegevens), op welke wijze dan ook, dienen de verwerkersovereenkomst in te vullen en te ondertekenen.
Apart staat ook de indienststellingsprocedure waaraan leveranciers moeten voldoen bij levering van een medisch toestel.

Voor aannemers van alle werken, herstellingen, onderhoud en elke andere actie uitgevoerd op de site van van ons ziekenhuis:
De uitvoerders moeten zich houden aan de bepalingen beschreven in onderstaande documenten:

Voor leveranciers waarvan de personeelsleden het operatiekwartier betreden:
Leveranciers dienen garant te staan dat zijzelf en hun personeelsleden het Uittreksel van het Reglement van inwendige Orde van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven hebben gelezen en zullen toepassen. Hiertoe vullen zij bijlage 1 van onderstaand document in en versturen ze dit naar genoemde persoon en de aankoopdienst van het ziekenhuis. 


Contactgegevens dienst aankoop