Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Aankopen

  1. Plexus, samenwerking op vlak van aankoop
  1. E-facturatie voor leveranciers

De Plexusziekenhuizen hebben de intentie om een duurzaam samenwerkingsverband op niveau van aankoop in te richten. Het gaat om de regionale ziekenhuizen Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven.

De samenwerking omvat principieel alle aankoopdomeinen van het ziekenhuis en wordt gekenmerkt door volgende afspraken:

  • Het staat de deelnemers aan de Plexus groep vrij te kiezen om aan een tender in samenaankoop-verband deel te nemen of niet. Eens het ziekenhuis gekozen heeft deel te nemen, engageert het zich conform de opgenomen afspraken van deze tender en rekening houdend met de interne beslissingsorganen van ieder ziekenhuis de toewijzing te honoreren. De deelnemende ziekenhuizen worden in het lastenboek meegedeeld.
  • Er wordt gewerkt met het systeem “lead buyer“. Dit betekent dat de ziekenhuizen per aankoopdossier een leidende aankoper aanduiden. Deze is gedurende het hele aankooptraject de SPOC (Single Point Of Contact) voor de leveranciers en voert desgevallend de commerciële gesprekken. De aankoopverantwoordelijke per ziekenhuis blijft evenwel eindverantwoordelijk voor de effectieve aankoop van het ziekenhuis in kwestie en kan voor het betrokken dossier enkel na overleg met de lead buyer aangesproken worden.
  • Per aankoopdossier beschrijven we de eventuele percelen, wijze van gunning,… in het lastenboek. Het is geen streven van de ziekenhuizen om te uniformeren qua producten, productreferenties of processen.
  • We streven naar een beperktere groep van goed presterende leveranciers.

Belangrijke informatie voor leveranciers en aannemers

Voor alle leveranciers:
Alle leveranciers dienen te voldoen aan de algemene aankoopvoorwaarden van het ziekenhuis. 

Facturen:
Facturen worden elektronisch gestuurd naar crediteuren@hhleuven.be

Verwerkersovereenkomst en indienststelling:

Leveranciers die persoonsgegevens verwerken (personeelsgegevens, patiëntengegevens), op welke wijze dan ook, dienen de verwerkersovereenkomst in te vullen en te ondertekenen.
Apart staat ook de indienststellingsprocedure waaraan leveranciers moeten voldoen bij levering van een medisch toestel.

Voor aannemers van alle werken, herstellingen, onderhoud en elke andere actie uitgevoerd op de site van van ons ziekenhuis:
De uitvoerders moeten zich houden aan de bepalingen beschreven in onderstaande documenten:

Voor leveranciers waarvan de personeelsleden het operatiekwartier betreden:
Leveranciers dienen garant te staan dat zijzelf en hun personeelsleden het Uittreksel van het Reglement van inwendige Orde van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven hebben gelezen en zullen toepassen. Hiertoe vullen zij bijlage 1 van onderstaand document in en versturen ze dit naar genoemde persoon en de aankoopdienst van het ziekenhuis. 

Contactgegevens dienst aankoop

  • Hoofd aankoop, mail Irouchka Moyersoen, of bel 016 20 97 65 
  • Voor boekhoudkundige vragen, mail de dienst crediteuren, of bel 016 20 95 11