Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Algemene en abdominale heelkunde


Algemene en abdominale heelkunde is een specialisme dat de heelkundige ingrepen uitvoert op zowel de buikwand als de organen van het maagdarmstelsel in de buikholte. Daarnaast worden ook specifieke heelkundige problemen behandeld van de huid en de onderhuid.

Onze chirurgen zijn gespecialiseerd in:

  • aandoeningen van de maag en dunne darm
  • aandoeningen van galblaas en galwegen
  • aandoeningen van de dikke darm en endeldarm
  • onderzoeken van de dikke darm (endoscopie)
  • aandoeningen van de appendix
  • aandoeningen van de anus, ook genoemd proctologie, en van de bekkenbodem
  • aandoeningen van de buikwand zoals breuken
  • aandoeningen van de huid en de weke delen zoals gezwellen en abcessen

Op de verpleegafdeling:
Op de afdeling wordt er patiëntgericht gewerkt. Dit betekent dat je zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Deze verpleegkundige is je contactpersoon, staat in voor de uitvoering van je zorgen en overlegt met de arts. Vraag gerust wie jouw ‘verantwoordelijke verpleegkundige’ is.

Dagelijks komt een arts bij je langs op de kamer. Tijdens deze bezoeken volgt hij je individuele therapie op en stuurt hij bij waar nodig. Elke weekdag is er een zaalarts aanwezig op de afdeling, bij eventuele vragen of problemen kan je altijd bij hem terecht.

Locatie raadpleging:
Gebouw M
Verdiep 0

Locatie verpleegafdeling:
Gebouw A
Verdiep 3

Tel secretariaat: 016/20 95 71

Hoofdverpleegkundige:
Patricia Daemen
016/20 93 86