COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Anesthesie - Pijntherapie

Reanimatie en Pijntherapie

  1. Toelichting

De dienst anesthesie-reanimatie en pijntherapie heeft 3 belangrijke taken binnen het ziekenhuis:

  • Anesthesie tijdens een chirurgische ingreep: De anesthesist zorgt ervoor dat je pijnloos een operatie of diagnostisch onderzoek kan ondergaan. Anesthesie betekent letterlijk “gevoelloos maken”. De anesthesist zal met jou bespreken wat de meest aangewezen techniek is, hetzij een volledige verdoving waarbij je volledig buiten bewustzijn wordt gebracht, hetzij een plaatselijke verdoving waarbij slechts een deel van het lichaam gevoelloos wordt gemaakt. Met geavanceerde apparatuur bewaakt hij continu jouw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte in je bloed. Hij controleert voortdurend de diepte van de narcose tijdens jouw operatie. Hij zal ervoor zorgen dat je na de ingreep terug bij bewustzijn komt en dat je de nodige pijnstillers krijgt toegediend. Na de operatie blijf je nog een tijd in de ontwaakkamer onder toezicht van de anesthesist tot je weer naar je gewone afdeling kan.
  • Intensieve zorgen: Heb je een grote operatie ondergaan of vereist je gezondheidstoestand een zeer nauwgezette opvolging na je ingreep? Dan zal je zo nodig overgebracht worden naar de dienst intensieve zorgen. De anesthesist zal hier de medische zorgen van jouw behandelend arts overnemen tot jouw gezondheidstoestand voldoende gestabiliseerd is en je terug naar je gewone afdeling kan.
  • Pijntherapie: De anesthesist is een geneesheer specialist die zich in het bijzonder toelegt op de pijnbestrijding. In de eerste plaats betreft het hier de acute pijn die kan optreden na een operatie, of tijdens de baringsweeën van een bevalling. Daarnaast kan je ook terecht bij de anesthesist voor de behandeling van chronische pijnproblemen. Soms zal een andere geneesheer specialist je doorverwijzen naar de anesthesist voor een specifieke inspuiting ter behandeling van chronische pijnen.

Locatie raadpleging:
De consultatie anesthesie bevindt zich op de vierde verdieping van gebouw A. Je kan voorafgaandelijk aan je operatie een afspraak maken bij de anesthesist voor een consultatie. Hierbij zal hij je de nodige informatie verstrekken omtrent de mogelijke verdovingstechnieken, de eventuele risico’s rekening houdend met het soort operatie en je algemene gezondheidstoestand. Zo nodig zal de anesthesist bijkomende onderzoeken laten gebeuren. (bloedname, cardiologisch nazicht…).

Afspraken voor een raadpleging bij de anesthesist kunnen gemaakt worden via het het nummer 016/20 92 09.