Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Liaisonpsychiatrie

  1. Toelichting

Binnen de liaisonpsychiatrie wordt gestreefd om de scheiding tussen de psychiatrie en de rest van de geneeskunde in het ziekenhuis te verkleinen. Zo trachten we de zorg voor patiënten met psychische én lichamelijke aandoeningen te verbeteren. De psychiater legt de focus zich op psychische aandoeningen die voorkomen bij patiënten met lichamelijke stoornissen.

De psychiater fungeert in dit kader als consulent of biedt een ondersteunende instantie bij de behandeling.

Het is onze taak als ziekenhuis om de beste zorg te bieden, in al zijn aspecten. In dat kader willen we vanzelfsprekend ook de geestelijke gezondheid van onze patiënten waarborgen.

Daarom voorzien wij een afdeling liaisonpsychiatrie, waarbij we nauw samenwerken met UZ Leuven. Deze afdeling wordt gebruikt als intern verwijskanaal.
Het consult gebeurt op vraag van de behandelende arts van de betreffende patiënt.