Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Neonatologie

Vroeggeboren zuigelingen

  1. Toelichting

Neonatologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met te vroeg geboren baby’s of pasgeborenen met een te laag geboortegewicht, ook zieke baby’s of baby’s die een moeilijke start hebben na de bevalling.

Gespecialiseerde kinderartsen zijn ter beschikking voor alle kinderen met nood aan extra medische zorgen en voor de allerkleinste is er de afdeling neonatologie.

De medische neonatale zorgen starten reeds voor de bevalling met een prenataal overleg.

De premature of zieke baby’s worden zo nodig ondersteund met niet-invasieve beademingstechnieken, zoals zuurstaftoediening en nasale CPAP, Optiflow, intra-veneuse vochttoediening, TPN ,…

Op de verpleegafdeling:
De afdeling neonatologie bevindt zich naast het verloskwartier zodat een direct en frequent contact tussen ouders en hun baby mogelijk is, al vlak na de geboorte. De kleine ukjes krijgen de meest persoonlijke aandacht en ondersteuning door een goed uitgebouwd en professioneel team van artsen en pediatrische verpleegkundigen en vroedvrouwen.

Na de acute stabilisatie richt onze zorg zich vooral op de groei en rust.

Zorg voor de allerkleinsten, maar ook voor hun ouders, want zij zijn onmisbaar in het geheel. Stap voor stap worden ze begeleid in de zorg voor hun baby, en in het opbouwen van hun emotionele relatie.

Locatie verpleegafdeling:
Gebouw O
Verdiep 5

Tel secretariaat: 016/20 92 81

Tel neonatologie: 016/ 20 92 93