COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Neurologie

Behandeling van ziekten van hersenen, ruggenmerg en zenuwen.


Neurologie is de leer van de aandoeningen van hersenen, zenuwen, ruggemerg en spieren. Het kan gaan om aangeboren afwijkingen, infecties, intoxicaties, bloeddoorstromingsstoornissen, vroegtijdige veroudering , metabole afwijkingen in het centraal of perifeer zenuwstelstel.

Wie kan terecht op de afdeling Neurologie?
Alle patiënten met neurologische symptomen: motorische of sensorische stoornissen, slaapstoornissen, gangstoornissen, hoofdpijn, evenwichtsstoornissen, draaierigheid, geheugenstoornissen en verwardheid, convulsies

Deze stoornissen kunnen kaderen in een neurologische ziekte:

 • Meningitis (bacteriële en virale)
 • Herpes infecties
 • Neuroborreliose (complicatie ziekte van Lyme)
 • Commotio
 • Hersenbloeding
 • Epilepsie
 • Demyeliniserende ziekten MS- neuritis optica…
 • Neuritis vestibularis
 • Extrapiramidale ziekten: Parkinson, Huntington, Gilles de la tourette
 • Dementie
 • ALS
 • Guillain- Barré syndroom
 • Korsakov
 • CVA
 • TIA
 • Hersentumoren

Korte toelichting van de afdeling:
Wij vinden het belangrijk dat je inspraak hebt tijdens je verblijf. Wij bespreken graag je onderzoeken, medicatie, pijnbeleid… Wij kunnen leren van jouw ervaring en belevenis en willen je daarom vragen ons feedback te geven over onze zorgverlening.

Je krijgt bezoek van jouw arts op de kamer. Dit zal meestal in de voormiddag gebeuren. Indien jij of je familie vragen hebben, aarzel niet deze te stellen.

Een persoonlijk gesprek met de arts kan ook geregeld worden door de verpleegkundige.

Elke dinsdagmiddag hebben we een multidisciplinair overleg. De vooruitgang, planning of revalidatiedoelen worden hier besproken.

De afdeling staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Cindy Bronkaars. Bij haar afwezigheid is een ander teamlid verantwoordelijk voor de coördinatie van de dienst. Indien je vragen of bedenkingen hebt kan je steeds terecht bij de verpleging, hoofdverpleegkundige en jouw arts.

Meer praktische informatie kan je vinden in de afdelingsbrochure.

Locatie raadpleging:
Gebouw S
Verdiep 1
T.: 016/20 97 94

Locatie verpleegafdeling:
Gebouw O
Verdiep 3
T.: 016/20 93 57 of 016/20 96 06