COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Nucleaire Geneeskunde

onderzoek m.b.v. radioactieve stoffen


Nucleaire Geneeskunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het nakijken van de werking van organen door middel van de toediening van een kleine hoeveelheid radioactiviteit, meestal via een bloedvat. Soms wordt het radioactieve product ingeademd of ingenomen via een vloeistof of maaltijd. Voor sommige onderzoeken moet men nuchter zijn. De beeldvorming gebeurt met een gammacamera. Het tijdstip en de duur van de beelden is afhankelijk van het type onderzoek. De onderzoeken zijn pijnloos en er treden geen nevenwerkingen op.

Ook botdensitometrie (botmeting, DEXA, BMD) gebeurt op de dienst Nucleaire Geneeskunde: door middel van X-stralen wordt het kalkgehalte gemeten in de lage rug en de heup (soms in de pols). Dit onderzoek duurt een kwartier en is volledig pijnloos.

Hoe verloopt een onderzoek?
Je wordt aan onze balie ontvangen door de arts of de verpleegkundige. Eerst krijg je de nodige informatie over de voorbereiding, het verloop en de uitvoering van het onderzoek. De technisch-verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd in verschillende zalen afhankelijk van het type onderzoek. De onderzoeken zijn niet pijnlijk of gevaarlijk. Je hoeft ook niet in een gesloten tunnel te liggen. De verpleegkundige overlegt met de arts de te volgen procedures. Het onderzoek wordt dezelfde dag geprotocolleerd en het resultaat wordt doorgestuurd naar je aanvragende arts.

Locatie secretariaat:
Gebouw S
Verdiep 2