Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Palliatief support team (PST)

  1. Toelichting

Ook wanneer een patiënt niet langer kan genezen, blijft goede medische zorg belangrijk. Deze zal niet zozeer gericht zijn op een genezende behandeling, maar eerder op het comfort van de patiënt. We denken hierbij aan een goede pijn- en symptoomcontrole die gepaard gaat met begeleiding op psychisch, sociaal en spiritueel vlak waarbij ook voor de naasten de nodige ondersteuning geboden wordt.

Het Palliatief Support Team is een mobiel team dat de integratie van deze palliatieve zorg op de verschillende verpleegafdelingen van het ziekenhuis ondersteunt. Zowel het behandelende team, als de patiënten en hun familie, kunnen, bij vragen omtrent palliatieve zorg, het Palliatief Support Team consulteren.

Het Palliatief Support Team treedt ondersteunend, adviserend en begeleidend op. In samenwerking met het behandelende team zal het Palliatief Support Team zoeken naar een antwoord dat aan de noden van patiënt en zijn omgeving tegemoet komt.

Locatie:
Gebouw A
Verdieping 2

Contactpersoon:

Infobrochures