Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Palliatieve zorg

Onbehandelbare ziekteverschijnselen

  1. Toelichting

Palliatieve zorg is een benadering gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensverkortende aandoening. We streven hiernaar door het voorkomen en verlichten van lijden d.m.v. vroegtijdige detectie, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere lichamelijke, psychosociale en existentiële noden. (Wereldgezondheidsorganisatie 2002)

Waarden binnen de palliatieve zorg

  • eerbiedigt het leven, beschouwt het sterven als een normaal proces;
  • heeft niet de intentie tot bespoedigen of vertragen van het sterven;
  • heeft respect voor de autonomie van de patiënt in relatie tot zijn familie en naasten.

Op de palliatieve zorg eenheid:
De palliatieve eenheid biedt zorg en aandacht aan ongeneeslijk zieke patiënten in hun laatste levensfase. Een patiënt in deze fase, krijgt vaak te maken met specifieke vragen, praktische problemen, fysieke ongemakken en emotionele behoeften die de nodige zorg en aandacht vereisen.

Een multidisciplinair team van zorgverleners doet al het nodige om het comfort en de levenskwaliteit van de patiënt te maximaliseren. Ook familieleden en/of naasten verdienen de nodige aandacht. Zij spelen een belangrijke rol in het hele afscheidsproces.

Palliatief support team:
Het Palliatief Support Team is een mobiel team dat de integratie van deze palliatieve zorg op de verschillende verpleegafdelingen van het ziekenhuis ondersteunt.
Meer informatie.

Tijdelijke locatie afdeling
Gebouw B
Verdiep 4

Hoofdverpleegkundige:
Anja Aerts
anja.aerts@hhleuven.be of pst@hhleuven.be 
016/20 98 07