Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

mynexuzhealth - afspraak boeken voor je kind

Sinds mei 2019 is het mogelijk om online een afspraak* te boeken voor je kind via de mynexuzhealth-toepassing en app. Zeer belangrijk hierbij is dat je de afspraak voor je kind inboekt en niet voor jezelf. Hiervoor dien je de account van je kind te koppelen aan je eigen account door een ouder-kind relatie aan te vragen.
(*)Alle andere onderzoeken (1e controle na geboorte, pneumoraadpleging/longfunctiemeting, allergieraadpleging/huidpriktesten) dienen telefonisch geboekt te worden, via het secretariaat: 016/209 281.

Hoe ga je hiervoor te werk?

 • Meld je aan op mynexuzhealth. Indien je nog niet geregistreerd bent, dan vind je op deze link meer informatie over de werkwijze.
 • Ga naar “Berichten”.
 • Klik aan de linkerzijde "UZ Leuven" aan, ook wanneer je kind in ons ziekenhuis patiënt is.
 • Selecteer in de rechterkolom “Patiëntgerelateerde ondersteuning”.
 • Stuur een formeel verzoek om je kind(eren) te koppelen een geef  de naam en de geboortedatum van je kind(eren) in. 
 • Klik op "Verzenden"
 •  Je wordt op de hoogte gebracht zodra je mynexuzhealth-dossier gekoppeld is via een boodschap in de map "Berichten".
 • Vervolgens kan je een afspraak boeken voor je kind. 
  Selecteer hiervoor de account van je kind (rechts bovenaan), kies een dienst en een tijdstip.
 • Je ontvangt een bevestiging van je afspraak.
  Opgelet: Vergeet niet om je 30 minuten vóór je afspraak in te schrijven bij het centraal onthaal (gebouw O).

Even je aandacht:

 • De oudertoegang vervalt automatisch wanneer je kind 15 jaar wordt. 

  Vanaf de 15de verjaardag zal een patiënt standaard toegang krijgen tot inzage in zijn/haar dossier via mynexuzhealth. Vanaf de referentieleeftijd van 15 jaar wordt het kind beschouwd als elke andere volwassene. Op specifieke aanvraag kan de koppeling wel terug gemaakt worden (Procedure vertrouwenspersoon) mits akkoord van het +15-jarig kind.

 • Medische verslagen zijn niet beschikbaar voor kinderen jonger dan 15 jaar. Hiervoor dient men steeds een afschrift (kopie) van het dossier aan te vragen bij het ziekenhuis. Je kan dit formulier bekomen via deze link.