Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Pijncentrum

pijnkliniek


Wereldwijd worden steeds meer mensen geconfronteerd met een chronisch pijnprobleem.  Dit kan ontstaan na een trauma, operatie, chemotherapie, maar ook spontaan, zonder duidelijke oorzaak.  Hoewel er nog veel onbegrepen is over de werking van ons pijnsysteem en over de biologische mechanismen achter pijn en pijnbeleving, is er een toenemend inzicht in de aanpak van chronisch pijn. 

Het Leuvens Pijncentrum is een monodisciplinair pijncentrum waar patiënten terecht kunnen voor de behandeling van hun (sub)acuut of chronisch pijnprobleem.  Dit kan gaan van de behandeling van de klassieke rug-en nekproblemen, alsook van pijnproblemen in de ledematen (vb. CRPS, Südeck, zenuwpijnen), het aangezicht, de borst- en buikregio. Ook patiënten met een complexe pijnprobleem ten gevolge van kanker, kunnen hier terecht voor een advies en behandeling.  

Indien nodig zal er voorafgaand aan de behandeling verdere diagnostiek gebeuren.  In overleg met de patiënt zal er vervolgens een behandeltraject uitgestippeld worden.  Het doel van dit traject is wisselend.  Bij een (sub)acuut pijnprobleem zal het nastreven van pijnvermindering voorop staan.  Bij een chronisch pijnprobleem weten we echter dat pijnvermindering niet altijd meer mogelijk is.  Hierbij zal voornamelijk gestreefd worden naar een herstel of verbetering van het dagelijks functioneren van de patiënt, hierbij rekening houdende met de verwachtingen van de patiënt. 

Een pijnbehandeling kan bestaan uit het opstarten of bijsturen van medicatie, een interventionele pijnbehandeling, kinesitherapie of psychotherapie.  Belangrijk om te weten is dat een pijnbehandeling bijna steeds bestaat uit een combinatie van deze aspecten.  Wanneer hiermee geen afdoende resultaat wordt bekomen, kan een multidisciplinaire aanpak aangewezen zijn.  Hiervoor werken we nauw samen met de diensten fysische geneeskunde, neurochirurgie, orthopedie en het multidisciplinair pijncentrum van het UZ Leuven (Leuvens Algologisch Centrum).  

Voorafgaand aan het boeken van een afspraak bij onze artsen, raden we aan je huisarts te consulteren voor een verwijsbrief met hierin een korte samenvatting van het probleem, je medische voorgeschiedenis en een overzicht van je medicatie. 

Locatie raadpleging: 

Gebouw A
Verdieping 6. Neem plaats op de stoelen aan de lift. De arts komt je daar halen.

Locatie pijncentrum
Gebouw A
Verdieping 3, achteraan in de gang