Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Revalidatie

Herstel na een ongeval of medische ingreep

 1. Toelichting

Op deze dienst worden patiënten opgenomen voor multidisciplinaire revalidatie.
Deze revalidatie is niet gericht op de diagnose of de behandeling van een aandoening, maar wel op de gevolgen ervan, die een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit van de patiënt.

De kwaliteitsvolle therapie bestaat erin de revalidant te helpen door gericht oefenen in het ontplooien van de overblijvende mogelijkheden, en waar mogelijk ook in het terugwinnen van beperkingen of verlies van functies, of het voorkomen ervan. De doelstelling binnen deze verpleegafdeling is een niveau van zelfstandigheid te bereiken, dat de patiënt/revalidant zal toelaten op een zo goed mogelijke manier verder te functioneren in zijn/haar leefomgeving (thuis of thuisvervangende voorziening).

Doelgroepen revalidatie :

 • Orthopedie
  • Femurfractuur
  • Conservatieve schouderfractuur
  • Conservatieve bekkenfractuur
  • Prothese knie, heup, schouder
  • Multipathologie orthopedisch
  • Tibia (plateau)fractuur
  • Indeukingsfractuur
 • Fysische geneeskunde
  • Rugpathologie; geen operatie
  • Pijnsyndromen
 • Neuro
  • Rugoperatie
 • Cardiologie
  • Cardiale heelkunde
  • CABG
  • Endocarditis
 • Vaatheelkunde
  • Amputatie
  • Femoropopliteal bypass
 • Interne geneeskunde
  • Deconditionering na hartfalen
  • Ademhalingsinsufficiëntie

Een deskundig multidisciplinair team (revalidatiearts, verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en een logopediste) begeleidt de revalidatiepatiënt gedurende zijn/haar hospitalisatie. Wekelijks wordt een multidisciplinaire teamvergadering gehouden om vooropgestelde doelstellingen te evalueren en in functie van noodzaak aan te passen teneinde een patiëntgerichte ontslagvoorbereiding.

Locatie afdeling:
Gebouw O
Verdiep 2

Hoofdverpleegkundige:
Annelies Van Hoof: 016/20 91 87

Infobrochures