COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Unit voor Reproductieve Geneeskunde (URG)

Fertiliteitscentrum


URG staat voor een volwaardig en door de overheid erkend fertiliteitscentrum van het zogenaamde type B (erkenningsnummer bank voor menselijk lichaamsmateriaal FAGG 09-0015). Dit houdt in dat in deze dienst al de deelaspecten van de (in)fertiliteitsexploratie en -behandeling worden aangeboden, inclusief de zogenaamde proefbuisbaby behandeling.

Het centrum werd opgericht in 1984 en kan dus terugblikken op een ervaring van meer dan 30 jaar. De artsen verbonden aan het centrum zijn allen gynaecologen die zich uitsluitend toeleggen op de reproductieve geneeskunde. Het team geniet een nationale en internationale erkenning door haar talrijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften en actieve deelname aan verschillende congressen. Samen met de artsen staat een team van ervaren IVF-verpleegkundigen, secretaressen en embryologen garant voor een patiëntvriendelijke en kwalitatief hoogstaande benadering van de vruchtbaarheidsproblemen bij de wensouders.

Aangeboden behandelingen:

 • Exploratie naar de oorzaken van infertiliteit of naar de oorzaken van herhaald miskraam;
 • ‘One Stop Fertility Clinic’ o.m. met diagnostische hysteroscopie en transvaginale hydrolaparoscopie
 • Optimalisatie hormonale stoornissen en ovulatie-inductie (OI) met cyclusmonitoring;
 • Microchirurgische correcties zoals de reanastomose na vroegere eileiderligatuur
 • Endoscopische heelkunde (hysteroscopisch of laparoscopisch);
 • Expertise in de heelkundige behandeling van uitgebreide ovariële en rectovaginale endometriose;
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI);
 • In vitro fertilisatie en embryotransfer (IVF-ET);
 • Intra-Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) bij ernstige mannelijke onvruchtbaarheid;
 • Cryopreservatie overtallige embryo’s;
 • Testiculaire Sperma Extractie (TESE) bij azoöspermie;
 • Donorprogramma (donorinseminatie en eiceldonatie);
 • Counseling reproductieve genetica;
 • Pre-implantatie genetische screening (PGS) en diagnose (PGD);
 • Psychologische counseling en begeleiding.

Locatie dienst URG:
Gebouw S, op het gelijkvloers (vóór de liften naar rechts)