COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Urologie

Stoornissen van de urinewegen


Urologie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met diverse stoornissen van de urinewegen, zoals:

  • afwijkingen betreffende de afvoerwegen van de nier, zoals vernauwingen van de urineleider of stenen, alsmede goed- en kwaadaardige tumoren in en om de nier en aangeboren afwijkingen.
  • afwijkingen van de urineblaas, zoals tumoren, stenen of aangeboren afwijkingen.
  • incontinentieklachten (urineverlies) bij de vrouw behoren ook tot het ‘urologisch werkgebied’.
  • bedplassen is een frequent voorkomende urologische aandoening, voornamelijk bij kinderen.
  • afwijkingen van de plasbuis en prostaat, zoals tumoren, vernauwingen en infecties.
  • afwijkingen van de penis, zoals impotentie, aangeboren afwijkingen of tumoren.
  • afwijkingen van de testikel, bijbal en zaadleider, zoals ontstekingen en tumoren, alsmede bijvoorbeeld sterilisaties.
  • ook de mannelijke onvruchtbaarheid behoort hiertoe.

Urologie omhelst een relatief scherp omschreven deel van het menselijk lichaam, waarbij er echter wel overlappingen zijn met andere specialismen.

Daarom is er, al naargelang de problematiek, nauwe samenwerking met onder andere kinderartsen, neurologen, geriaters, fysiotherapeuten, oncoloog, radiotherapeut, PST-team, … .

Locatie raadpleging:
Gebouw S
Verdieping 1

Locatie verpleegafdeling
Gebouw A
Verdieping 3