Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Ziekenhuishygiëne

  1. Toelichting

De voornaamste doelstelling van het team ziekenhuishygiëne is het voorkomen en controleren van zorg gerelateerde infecties. Dit zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting van een verblijf in het ziekenhuis. Hiervoor is er een beleid uitgewerkt met standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke kiemen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan een goede handhygiëne. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op de preventie van zorg gerelateerde infecties door het isoleren van besmettelijke patiënten, waarbij dan bijkomende voorzorgsmaatregelen worden ingesteld. Verder worden allerhande richtlijnen in het kader van infectiepreventie opgesteld, geïmplementeerd en opgevolgd. Tenslotte worden ziekenhuisinfecties geregistreerd en wordt er toezicht gehouden op hygiëneaspecten bij allerlei ziekenhuisactiviteiten .
Het team ziekenhuishygiëne kan rekenen op de inzet van gemotiveerde en dynamische referentieverpleegkundigen die mee de hygiëne-aspecten op de werkvloer in het oog houden.

Samenstelling team ziekenhuishygiëne:

  • Geneesheer-ziekenhuishygiënist, Apotheker Bioloog Chris Vanhentenrijk: 016 20 97 95
  • Geneesheer-ziekenhuishygiënist, Dr. Isabel Verstreken: 016 20 98 05
  • Verpleegkundig-ziekenhuishygiënist, Caroline Haesebroek : 016 20 91 71