Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Kwaliteitsthema's

Om goede, kwalitatieve zorg te leveren, kunnen we rekenen op gepassioneerde zorgverstrekkers. Hun ingesteldheid en professionaliteit zorgen ervoor dat patiënten hier elke dag gepersonaliseerde zorg krijgen. 

Daarnaast werken onze kwaliteitsmedewerkers dagelijks aan nieuwe manieren om onze zorgmedewerkers up-to-date te houden in het leveren van kwalitatieve zorg. Dat doen ze door middel van bevragingen, metingen en actieplannen.

In 2024 ligt hun focus op twee thema’s:

 • Identificatie
 • Handhygiëne

Naast deze twee thema’s blijven ze natuurlijk constant bezig met andere kwaliteitsthema’s zoals decubituspreventie, medicatie, patiëntveiligheid, trombose profylaxe, infectiepreventie... 

Hoe ze kwaliteitsthema’s opvolgen? Dat doen ze dankzij metingen, bevragingen en onderzoek. Bevindingen worden in werkgroepen, comités en met zorgverstrekkers besproken om zo de nieuwe trends, richtlijnen en ontwikkelingen te implementeren. Dat kan door middel van opleiding, bijscholing en bewustwording dankzij communicatiecampagnes. Hieronder leggen we de aanpak voor onder andere de jaarthema's uit.

 • Kernthema 2024: Identificatie

  Wij zijn Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, wie ben jij?

  Omdat patiëntenidentificatie zo belangrijk is voor goede zorg, lanceerden we in februari 2024 een communicatiecampagne in ons ziekenhuis. Gericht op jou als patiënt. Dat deden we met behulp van posters en sociale media posts.

  We willen steeds weten wie je bent. Daarom gebruiken we een identificatiebandje dat je bij de aankomst in het ziekenhuis om je pols krijgt. Op dit bandje staat je naam en geboortedatum met een barcode zodat we je kunnen identificeren. Bovendien zullen we op regelmatige basis je identiteit checken. Dat lijkt misschien wat veel, want tenslotte hebben we je al een paar keer gezien, toch checken we graag steeds opnieuw, zo kunnen we ervoor zorgen dat je steeds de juiste zorg krijgt toegediend.

  We stellen ons ook graag aan jou voor, want we willen dat jij ook weet wie wij zijn. Je zal namelijk met verschillende van onze collega's in contact komen: verpleegkundigen, artsen, poetscollega's, paramedici enzovoorts.

  Benadert een ongekend personeelslid je? Aarzel dan niet om naar hun naam en functie te vragen en jezelf even voor te stellen.

  Zo kunnen we misverstanden bij onze hulpverlening vermijden en zijn we zeker dat jij de juiste zorg op maat krijgt.

  Ook in het kader van dit thema creëerden we een communicatiecampagne naar zorgverstrekkers. Verder kregen zij gerichte tips en tricks en gebeurden er interne audits om dit verder op te volgen.

  Afdrukken
 • Kernthema 2024: Handhygiëne

  Microben die zorginfecties veroorzaken, worden vooral overgedragen via de handen. Zorgverleners moeten dus propere handen hebben als ze een patiënt verzorgen. Daarom herhalen we heel regelmatig basisvereisten voor goede handhygiëne bij onze collega's.

  Mei 2024 koos het team van ziekenhuishygiëne ervoor om het thema extra aandacht te geven door workshops te geven aan collega's en een communicatiecampagne.  

  Afdrukken
 • Pijn

  Pijn is een complex gegeven en steeds een persoonlijke ervaring. Het opvolgen van pijn is voor ons uiterst belangrijk in het leveren van kwalitatieve zorg. We vertellen je hieronder meer over pijn en hoe we dit meten en opvolgen.

  Pijn?

  Je kan stellen dat elke nieuwe ‘pijnprikkel’ vergeleken wordt met een pijnervaring uit het verleden, ons pijngeheugen. Hierdoor ervaart iedereen pijn op een eigen manier. Pijn is echter een noodzakelijk kwaad in die zin dat het fungeert als waarschuwingssignaal van ons lichaam dat zegt dat er iets aan de hand is. We onderscheiden acute en chronische pijn.

  • Acute pijn is pijn die plotseling optreedt, bijvoorbeeld bij een trauma, zoals wanneer je in je vinger snijdt. De oorzaak is hier meestal duidelijk.
  • Chronische pijn is vaak complexer. Deze pijn houdt langer aan en de oorzaak is meestal ingewikkelder maar desalniettemin noodzakelijk te achterhalen. Bij chronische pijn kan een raadpleging in ons pijncentrum een eerste stap bieden naar een diagnose en behandeling.

  Heb je pijn? Vertel het ons.

  We bevragen pijn systematisch in functie van de patiënt en zijn persoonlijke situatie. Dit doen we minimaal 2 keer per dag aan de hand van de NRS-score (Numeric Rating Scale). Dit is een meetschaal bestaande uit nummers van 0 tot 10. 0 betekent geen pijn en 10 de meest denkbare pijn.

  Bij patiëntengroepen die niet in staat zijn om zelf uit te drukken dat en hoeveel pijn ze ervaren (bijvoorbeeld in geval van een cognitieve beperking, bij vroeggeboren kindjes…) gebruiken we andere methodes.

  In functie van deze bevragingen kunnen we adequate maatregelen treffen om de pijn zoveel mogelijk weg te nemen of onder controle te houden.

  AST

  Ons algologisch support team bundelt de krachten van artsen en specifiek opgeleide verpleegkundigen. Samen zetten zij de schouders onder ons pijnbeleid. Dit wordt met regelmaat geëvalueerd en gebenchmarkt.

  Afdrukken
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen

  Fixatie, isolatie en dwangmedicatie zijn allemaal maatregelen die enkel in uitzonderlijke situaties genomen worden. Hieronder kan je meer informatie terugvinden over de verschillende stappen die genomen kunnen worden en hoe deze toegepast worden in ons ziekenhuis.

  In welke omstandigheden worden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast?

  In het kader van goede kwalitatieve patiëntgerichte zorg is het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en fysieke fixatiemiddelen in het bijzonder vanuit medisch en sociaal standpunt, maar ook op juridische en deontologische grond een middel van de laatste keuze.

  Deze maatregelen worden enkel toegepast bij:

  • Risico op beschadiging van de fysieke en/of psychische integriteit van de patiënt zelf of andere personen (door agressie, verwardheid…).
  • Risico op onderbreking van levensnoodzakelijke therapie.

  Én steeds nadat alle eventuele oorzaken van het risico zijn geëvalueerd.

  Types vrijheidsbeperkende maatregelen

  Fixatie

  Fixatie betreft elke maatregel om de bewegingsvrijheid van een patiënt te beperken. Een dergelijke handeling is vanzelfsprekend een middel van de laatste keuze, maar helaas soms onvermijdelijk. Wanneer de veiligheid van de patiënt in gevaar is vanwege een valrisico of wegloopgedrag, bij agressief gedrag t.a.v. andere patiënten kan fixatie aangewend worden.

  Bij een fixatie zal de patiënt beperkt worden in zijn bewegingsvrijheid of zijn vrijheid om zich op een bepaalde manier te gedragen. We denken hierbij aan fixatie door middel van het aanwenden van een verpleegdeken, pols- en enkelbanden en lendengordel…

  Isolatie

  Isolatie kan ook als maatregel aangewend worden, waarbij de patiënt tijdelijk, en liefst zo kort mogelijk, afgezonderd wordt in een prikkelarme ruimte. De beslissing om deze stap te zetten gebeurt pas na uitgebreid afwegen van de voor- en nadelen van deze vrijheidsbeperking. We zijn ons ervan bewust dat dit voor sommige patiënten en hun familie als bedreigend ervaren wordt. De stap naar afzondering zal pas gebeuren wanneer een alternatieve aanpak geen kans meer heeft op slagen of wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Eens deze maatregel genomen is, wordt een zeer intensief observatie- en behandelplan opgestart.

  Dwangmedicatie

  Onder dwangmedicatie verstaan we het toedienen van medicatie (bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen) tegen de wil van de patiënt. Indien de patiëntveiligheid zodanig in het gedrang komt, kan besloten worden om de patiënt via deze medicatie tot rust te laten komen. Het toedienen van dwangmedicatie gebeurt echter steeds op medisch advies en in overleg met het team. Ook hier primeert steeds patiëntveiligheid en zal de kortst mogelijke duur toegepast worden.

  Na welke duurtijd wordt de eventuele verderzetting van de maatregelen geëvalueerd?

  Elke maatregel wordt zo snel mogelijk beëindigd. Daartoe worden regelmatig de risico’s geëvalueerd. Tijdens de toepassing van de maatregel wordt gezorgd voor verhoogde begeleiding en ondersteuning van de patiënt en voor verhoogde aandacht aan de basisbehoeften van de patiënt (drinken, toiletgebruik…).

  Welke informatie wordt er aan de patiënt én zijn familieleden gegeven?

  Wilsbekwame patiënten worden van bij het begin persoonlijk mee betrokken in het bespreken van de risico’s en het beslissingsproces omtrent het al of niet toepassen van maatregelen.

  Is de patiënt wilsonbekwaam? Dan wordt steeds de vertrouwenspersoon of familie op de hoogte gebracht van deze beslissing en motivatie om over te gaan tot fixatie en het afbouwen ervan. Familie kan ook mee betrokken worden in bijvoorbeeld een geruststellende aanwezigheid bij de patiënt voor, tijdens en/of na fixatie of isolatie.

  Afdrukken