Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nuttige informatie voor huisartsen

Hieronder kan je als huisarts terecht voor nuttige informatie.

 • Risicofactoren perioperatieve cardiovasculaire events

  De volgende factoren bepalen het risico op cardiovasculaire perioperatieve complicaties. Indien een item per categorie aanwezig is, telt dit voor 1 punt.

  Via deze weblink kan je het risico automatisch berekenen.

  Het risico op majeure cardiale events is afhankelijk van het aantal gescoorde punten.

  • 0 punten: 0.4 %
  • 1 punt: 0.9 %
  • 2 punten: 6.6 %
  • 3 punten en meer: 11 %

  Vanaf 2 punten is een consult cardiologie en anesthesie noodzakelijk

  Factoren die het risico op cardiovasculaire perioperatieve complicaties vergroten

  Type ingreep

  Intra-abdominale, Intra-thoracale en majeure vasculaire heelkunde verhogen het risico

  Voorgeschiedenis van ischemisch hartlijden

  • Voorgeschiedenis van myocardinfarct
  • ECG met pathologische Q golven
  • Positieve inspanningstest
  • Gebruik van nitraattherapie
  • Angor pectoris

  Voorgeschiedenis van congestief hartfalen

  • Longoedeem, bilaterale crepitaties of S3 galloptoon
  • Paroxysmale nachtelijke dyspnoe
  • RX Thorax met vasculaire redistributie

  Voorgeschiedenis van cerebrovasculaire aandoeningen

  • TIA of CVA

  Preoperatieve behandeling met insuline

  Preoperatief serum creatinine > 2 mg/dl

  Afdrukken
 • Richtlijnen preoperatieve onderzoeken

  Routineonderzoeken bij gezonde individuen zijn overbodig omdat zij het aantal perioperatieve complicaties niet verminderen en kunnen leiden tot vals positieve testresultaten. Preoperatieve onderzoeken moeten steeds gebeuren in functie van de ingreep en de medische voorgeschiedenis.

  Richtlijnen zijn terug te vinden in de RIZIV flowchart. Een samenvatting vind je hieronder.

  EKG

  < 50 jaar: enkel op basis van medische voorgeschiedenis
  Vanaf 50 jaar: routine preoperatief onderzoek

  Routine bloed name

  < 65 jaar: enkel op indicatie of bij grote ingrepen
  Indicaties voor bloed name op basis van voorgeschiedenis:

  • Stolling: bij alcoholisme, lever of nierziekten of aanwijzingen in anamnese
  • Glycemie: diabetespatienten, nierlijden, corticoidengebruik, obesitas
  • Creatinine: nierziekten, diabetes, diureticagebruik, ernstige hypertensie
  • Hemoglobine: nierziekten, recent bloedverlies

  Vanaf 65 jaar:

  • Routine controle: Hemoglobine, WBC, Trombocyten, creatinine, Na, K, Glycemie
  • Bijkomende onderzoeken op basis van de medische voorgeschiedenis

  RX Thorax

  Zelden geïndiceerd, enkel bij ernstige cardiovasculaire of longaandoeningen, zware vasculaire of thoracale heelkunde

  Longfunctietesten

  Zelden geïndiceerd, enkel bij ernstig longlijden

  Afdrukken