Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Word vrijwilliger

Onze vrijwilligers zijn absolute weldoeners.

Ze bieden een aangename extra bij de zorg die door onze verpleegkundige en medische collega’s geboden wordt. Hun taken zijn divers, maar van een enorme meerwaarde voor onze patiënten.
We zijn hen dan ook ontzettend dankbaar en we zetten hen jaarlijks in de bloemetjes tijdens de dag van de vrijwilliger.

Onze vrijwilligers bieden hulp bij diverse activiteiten zoals:

  • Hulp bieden bij het eten
  • Een wandeling maken
  • Patiënten begeleiden van en naar bepaalde diensten en evenementen
  • De patiëntenbibliotheek
  • Voorlezen
  • Een luisterend oor bieden

Op dit moment zoeken we geen vrijwilligers. Toch bedankt voor je interesse om vrijwilliger te worden in ons ziekenhuis!