Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Maak kennis met NKO-arts dr. Van Hoolst

Maak kennis met NKO-arts dr. Van Hoolst

Begin april ging dr. Anna Van Hoolst aan de slag in ons ziekenhuis als NKO-arts. Haar bakermat ligt ook hier, in ons ziekenhuis, want ze werd hier in 1993 geboren. “Tijdens mijn opleiding als arts kwam ik in aanraking met dit ziekenhuis en kon ik al de fijne sfeer ervaren. Door de kleinere schaal is er een aangenaam contact tussen collega’s en kan je patiënten van dichterbij opvolgen.”

Na haar opleiding tot NKO-arts, koos dr. Van Hoolst om verder te specialiseren. Dat deed ze in de laryngologie, of nog: stemproblematiek: “De stem is ons belangrijkste instrument en stemproblemen kunnen een grote impact hebben op sociaal en professioneel functioneren. Een goede aanpak hiervan is dus van essentieel belang. Binnen de dienst NKO zal ik me dus, naast de algemene NKO-ziekten, vooral ook toeleggen op stemproblemen en bijbehorende chirurgie evenals oorheelkunde.”

Dr. Van Hoolst is drie dagen per week aanwezig in ons ziekenhuis. Stemraadplegingen vinden plaats op dinsdagnamiddag. Alle informatie om een raadpleging te plannen bij deze arts vind je hier.