Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Je patiëntendossier

Zoals de wet voorschrijft, heb je een zorgvuldig bijgehouden en bewaard patiëntendossier, bestaande uit een medisch en een verpleegkundig luik. Elke zorgverlener die een behandelrelatie met je heeft, noteert in dit dossier zijn bevindingen. Op die manier wordt er een veilige, efficiënte en kwalitatieve zorg  geboden en vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners.

 • Hoe kan ik mijn patiëntendossier inkijken?

  Volgens de patiëntenrechtenwet kan je:

  Wens je een inzage in het dossier van een overleden patiënt? Dan vul je best het contactformulier van de ombuds in.

  Afdrukken
 • Hoe wordt mijn privacy beschermd?

  We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, die in je patiëntendossier worden bijgehouden voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het mogelijk maken van begeleiding van jou als patiënt.

  Het registreren van persoonsgegevens in het ziekenhuis gebeurt volgens de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en volgens de Europese regelgeving van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) - (EU) 2016/679.

  Artsen, verpleegkundigen en paramedici van het ziekenhuis mogen je dossier inkijken, op voorwaarde dat ze direct bij je behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij je behandeling duurt.

  Ook administratieve medewerkers, kwaliteitsmedewerkers (bijvoorbeeld in het kader van audits), hebben toegang tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling ervan, contacten met derden om deze afhandeling voor jou mogelijk te maken vb. ziekenfondsen, verzekeringsinstanties… of om kwaliteitscontroles te doen. Elk van deze administratieve medewerkers is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

  Via een strenge toegangscontrole wordt bijgehouden wie wanneer welk deel van je dossier heeft ingekeken, aangevuld en/of bewerkt. Je kan erop rekenen dat je persoonsgegevens verwerkt worden onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis en de persoon aangesteld om toezicht uit te oefenen op het correct verwerken van je persoonsgegevens.

  Afdrukken
 • Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn patiëntendossier?

  In het kader van deze verwerking van je gegevens beschik je eveneens over een aantal rechten:

  1. Recht op inzage
   1.  Je hebt te allen tijde recht om je persoonsgegevens kosteloos in te kijken en onjuiste of onvolledige gegevens kosteloos te laten verbeteren.
   2. Je kan steeds vragen om tijdelijk je gegevens niet te verwerken totdat de juistheid van je gegevens is gecontroleerd.
   3. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens moet gratis een kopie verstrekken van de verwerkte gegevens en dit binnen een maand na aanvraag hiertoe.
  2. Recht op verwijdering
   1. Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen uit bepaalde bestanden (behalve uit je patiëntendossier). Je hebt dit recht indien je van oordeel bent dat de verwerking van jouw gegevens je schade berokkent.
   2. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de specifieke doeleinden hierboven beschreven. Het ziekenhuis is verplicht je medisch dossier gedurende 30 jaar te bewaren en je verpleegdossier gedurende 20 jaar. Gegevens die zouden worden genoteerd door de ombudsdienst worden na een jaar vernietigd. 
  3. Recht op correctie
   1. Je kan je persoonsgegevens laten corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Deze correctie dient binnen de maand na je vraag hiertoe, te gebeuren. Deze correctie dient ook te worden bezorgd aan derden die van je gegevens op de hoogte waren en je hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze derden.
  4. Recht op verzet
   1. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor bepaalde doeleinden vb. voor een klinische studie.
  5. Je hebt verder ook het recht om te vragen dat wij een kopie van je persoonsgegevens overmaken aan jezelf en/of aan een andere instelling of persoon van jouw keuze in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.
    
  6. Rekening houdend met de patiëntenrechtenwet heb je bijkomend het recht om:
   1. Je patiëntendossier in te kijken. Dat kan via de mynexuzhealth-app
   2. Een afschrift te vragen van je patiëntendossier. Dat kan je bij de ombudsdienst na het invullen van dit document
   3. Na te vragen wie er toegang heeft genomen tot jouw patiëntengegevens en om welke reden. Dat kan eveneens via de ombudsdienst
  Afdrukken
 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn rechten of als ik een vraag heb over het schenden van mijn rechten?
  Afdrukken
 • Wat als ik niet akkoord ga dat het ziekenhuis mijn persoonsgegevens verwerkt?

  Je kan weigeren dat we je persoonsgegevens verwerken, zonder dat je hier een reden voor moet opgeven. Je kan eveneens te allen tijde van mening veranderen. In beide gevallen kan je dit kenbaar maken door een boodschap over te maken aan Johan Konings via privacy@hhleuven.be

  Afdrukken