Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Ombudsdienst

Een ziekenhuis is een complexe organisatie met verschillende zorgverleners en medewerkers. Zij geven dagelijks het beste van zichzelf om je een goede en professionele dienstverlening te bieden.

Ben je tevreden over de geleverde diensten dan horen we het graag.

Het kan ook gebeuren dat je niet tevreden bent. Ook dan is het belangrijk dat je dit met ons deelt. Bespreek daarom je bevindingen met je betrokken zorgverlener. Verkies je om een evaluatie of klacht over te maken of te bespreken met een neutrale persoon, dan kan je terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis gebruikt alle evaluaties om de dienstverlening steeds beter af te stemmen op de wensen en noden van patiënten, familieleden en bezoekers.

Je mening telt en helpt ons verder!

 • Wat doet een ombudsdienst?

  Onze ombuds/bemiddelaar is een neutraal persoon die bemiddelt tussen partijen, zonder zelf een standpunt in te nemen. Een bemiddelaar luistert, helpt ervaringen te verwoorden, begeleidt een gesprek en ondersteunt met het zoeken van een vergelijk tussen partijen.

  Indien nodig kan je doorverwezen worden naar andere instanties voor verdere informatie of hulp.

  Raadpleeg hier het huishoudelijk regelement van onze ombudsdienst.

   

  Afdrukken
 • Wat kan ik melden bij de ombudsdienst?
  • Een (bijna) incident. Hiermee bedoelen we een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waardoor je (bijna) schade hebt opgelopen.
  • Een ongenoegen of een ontevredenheid over het zorgproces of een deel ervan.
  • Een suggestie aan het ziekenhuis om onze dienstverlening bij te sturen of te verbeteren.
  • Een appreciatie over de zorg die je hebt ervaren.

  Je vindt hier het meldingsformulier.

  Afdrukken
 • Hoe kan ik een melding maken bij de ombudsdienst?

  Een melding maken bij de ombudsdienst kan op verschillende manieren:

  • Via het contactformulier 
  • Je kan langskomen, liefst na afspraak. De ombudsdienst is alle werkdagen bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur, behalve op vrijdagen
  • Via mail: ann.willemans@hhleuven.be
  • Na doorverwijzing vanuit het ziekenhuis
  • Per brief: Ombudsdienst Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Naamsestraat 105, 3000 Leuven

  Je krijgt na elke melding steeds bevestiging van ontvangst en beschrijving van de volgende stap.

   

  Afdrukken
 • Welke rechten heb ik als patiënt?

  Sinds de wet op de patiëntenrechten van 2002 zijn er enkele rechten concreet vastgelegd en beschreven. Deze ondergingen in 2024 een modernisering. Voor de uitgebreide rechten kan je hier terecht. Wij vatten samen. 

  Je hebt recht op:

  1. Kwaliteitsvolle dienstverlening
  2. Vrije keuze van een beroepsbeoefenaar
  3. Informatie (ook financieel)
  4. Het dan niet toestemming geven tot behandeling en zorg (na het krijgen van voldoende informatie)
  5. Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Inzage in en afschrift van je patiëntendossier
  6. Bescherming van je persoonlijke levenssfeer
  7. Adequate pijnbestrijding
  8. Informatie over de verzekerings- en registratiestatus van de arts 
  9. Bemiddeling bij conflict of ongenoegen
  10. Bijstand door een vertrouwenspersoon
  Afdrukken
 • Hoe kan ik meer informatie bekomen over mijn patiëntendossier?

  Zoals de wet voorschrijft, heb je een zorgvuldig bijgehouden en bewaard patiëntendossier, bestaande uit een medisch en een verpleegkundig luik. Elke zorgverlener die een behandelrelatie met je heeft, noteert in dit dossier zijn bevindingen. Op die manier wordt er een veilige, efficiënte en kwalitatieve zorg geboden en vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners.

  Volgens de patiëntenrechtenwet kan je:

  Wens je een inzage in het dossier van een overleden patiënt? Dan vul je best het contactformulier van de ombuds in.

  Afdrukken
 • Ik wil me laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger, kan dat?

  Je kan je als patiënt laten bijstaan door een familielid, een vriend, of elke andere persoon. Deze vertrouwenspersoon staat je bij in het opnemen van je rechten.

  Je kan eveneens een persoon aanduiden die je zal vertegenwoordigen als je zelf je rechten (soms tijdelijk) niet meer kan uitoefenen. Die persoon neemt dan in jouw plaats de beslissingen in je zorgproces.

  Zowel voor het aanduiden van de vertrouwenspersoon of van de vertegenwoordiger vul je een document in dat je bezorgt aan het ziekenhuis. Deze documenten worden opgenomen in je patiëntendossier. Je brengt best ook je huisarts op de hoogte van deze informatie.

  Vul dit document in als je een vertegenwoordiger wil aanwijzen.

  Vul dit document in als je een vertrouwenspersoon wil aanwijzen.

  Vul dit document in als je je aangewezen vertegenwoordiger wil herroepen.

  Afdrukken
 • Wat mag het ziekenhuis van mij verwachten?

  Alle zorgverleners van het ziekenhuis geven het beste van zichzelf om aan iedereen professionele zorg te bieden. Ze bouwen met elke patiënt aan een vertrouwensrelatie. Een wederzijdse inzet is daarbij cruciaal. Daarom vraagt het ziekenhuis aan patiënten, familieleden en bezoekers om volgende afspraken te respecteren.

  1. Bereid je komst naar het ziekenhuis goed voor.
  2. Geef je zorgverleners de juiste informatie over je identiteit (aan de hand van je identiteitskaart), je medicatiegebruik en je gezondheidstoestand.
  3. Werk goed mee bij behandeling en zorg en volg instructies nauwgezet op. Dit bevordert een goed herstel.
  4. Gebruik de infrastructuur en de materialen van het ziekenhuis als zouden ze jouw eigendom zijn.
  5. Respecteer alle artsen en medewerkers in woorden en daden. Correct gedrag en taalgebruik, hoffelijkheid, fatsoen en vriendelijkheid maakt de vertrouwensrelatie fijner.
  6. We rekenen op een correcte betaling voor de geleverde dienstverlening binnen de afgesproken termijn.
  7. Andere huishoudelijke regels vind je via deze link.
  Afdrukken