Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuwe huisartsenwachtpost voor de regio Oost-Brabant opent op 7 oktober de deuren

Nieuwe huisartsenwachtpost voor de regio Oost-Brabant opent op 7 oktober de deuren

Vanaf 7 oktober kunnen de inwoners van de regio Oost-Brabant terecht in de gloednieuwe huisartsenwachtpost in Leuven. Zo’n 330 huisartsen en een 50-tal huisartsen in opleiding zullen via een beurtrolsysteem de wachtpost aan het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven bemannen en dringende consultaties verzorgen. Het is de eerste wachtpost in Vlaams-Brabant die naast een spoedgevallendienst is gevestigd, en het is meteen ook de grootste van Vlaanderen. Ze staat namelijk naast de 257 000 inwoners van de regio Oost-Brabant ook ten dienste van de meer dan 50 000 studenten die in de universiteitsstad wonen. Het nieuwe gebouw werd vandaag feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven.

“Momenteel is de Leuvense huisartsenwachtpost nog gevestigd in de Justus Lipsiusstraat, maar die locatie bleek de voorbije jaren veel te klein. Bovendien wordt vanuit de federale overheid sterk aangedrongen om wachtposten zoveel mogelijk nabij een spoeddienst te vestigen. Daarom werd beslist om op het domein van Heilig Hart Leuven een nieuw gebouw op te trekken”, legt dr. Filip Charlier, voorzitter van vzw KHOBRA (Kring Huisartsen Oost-Brabant), uit.

De huisartsenwachtpost aan de Hendrik Consciencestraat 33 is vanaf 7 oktober geopend tijdens de weekavonden en -nachten tussen 18.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens, alsook tijdens weekends, op brug- en feestdagen, vanaf de avond voordien vanaf 18.00 uur tot de ochtend nadien om 8.00 uur. Patiënten kunnen parkeren in de nabijgelegen parking Q-Park in de Naamsestraat.

De wachtpost in de Justus Lipsiusstraat sluit op 3 oktober om 08.00 uur. Tussen 3 oktober en de ochtend van 7 oktober is er een weekwacht vanuit de eigen huisartsenkabinetten. Vanaf vrijdag 7 oktober, 18.00 uur, kan men terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost.

Goede wisselwerking met spoeddienst

“De inplanting van de nieuwe huisartsenwachtpost laat toe om, indien nodig, de patiënt snel en efficiënt naar spoed of het ziekenhuis door te verwijzen. Tegelijkertijd wordt onze spoeddienst niet onnodig belast door patiënten die eigenlijk gewoon een huisarts nodig hebben. De wisselwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg zal dus in toekomst vlotter verlopen”, zegt Katrien Van Gerven, algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.“Indien gewenst, kan de patiënt ook doorverwezen worden naar een ziekenhuis van zijn of haar keuze. De vrije arts- en ziekenhuiskeuze blijven te allen tijde gewaarborgd.”

Voordelen voor patiënten en huisartsen van wacht

De nieuwe wachtpost zal naast weekends en feestdagen, ook tijdens weeknachten geopend zijn. Dat maakt het voor patiënten duidelijker en gemakkelijker dan voorheen, toen de weekwacht nog lokaal georganiseerd werd. ​

“Nu het werkgebied van de Leuvense huisartsenwachtpost wordt uitgebreid met de gemeenten Bertem, Bierbeek, Huldenberg en Oud-Heverlee, zal het aantal patïentencontacten van 23 000 naar ruim 30 000 per jaar klimmen”, aldus KHOBRA-voorzitter Charlier. “In het nieuwe gebouw kunnen de patiënten beter worden ontvangen. De wachtruimte is groter en comfortabeler. Ook voor de artsen zelf is de werkomgeving veel aangenamer. Er zijn 5 kabinetten, waar het nodige huisartsmateriaal standaard aanwezig is. De huisarts kan er dus werken zoals in de eigen praktijk. Voor de artsen van wacht die huisbezoeken doen, zal er ook een chauffeur ter beschikking zijn. Dat komt de veiligheid van de huisartsen van wacht ten goede.”

Het aantal medewerkers (incl. onthaalmedewerkers en wachtpostverantwoordelijke) stijgt van 7 naar 14 personen.

Financieringsmechanisme

Algemeen directeur Van Gerven: “Het nieuwe gebouw en de noodzakelijke verbouwingen aan de spoeddienst vertegenwoordigen een investering van ruim 4,2 miljoen euro. Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven nam de financiering ervan voor zijn rekening.”

Vzw KHOBRA en het Regionaal Ziekenhuis ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst, waarbij o.a. de huur werd overeengekomen die de huisartsenkring aan het ziekenhuis zal betalen voor het gebruik van de infrastructuur.

“Het RIZIV geeft aan onze vzw werkingsmiddelen, waarmee wij o.a. die huur betalen. Daarnaast hebben we ook een eenmalig investeringsbudget gekregen waarmee wij de nieuwe wachtpost hebben ingericht”, zegt Filip Charlier. “Met de gebruikelijke subsidie voor een huisartsenwachtpost bereikt KHOBRA dubbel zoveel personen als elders in Vlaanderen. Die subsidie is echter ontoereikend. De rest wordt bijgepast door onze huisartsenkring.”

De nieuwe wachtpost is een ontwerp van architectenbureau DeToo uit Oostende en heeft een oppervlakte van 380 m2. Er werd veel aandacht besteed aan duurzame en ecologische technologieën inzake energierecuperatie, regenwateropvang en eigen groene stroom. Eind 2020 werd onder leiding van het aannemersbedrijf Cordeel gestart met de werkzaamheden. Ze namen in totaal zo’n 15 maanden in beslag.