Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Dr. Valkenburg - Fertiliteit specialiste

Valkenburg Marion

Valkenburg Marion

Niet geconventioneerd

De erelonen die artsen kunnen vragen voor een prestatie(raadpleging of ingreep) zijn vast bepaald in een overleg tussen overheid, ziekenfondsen en artsenorganisaties. Het is de keuze van een individuele arts of hij deze conventie volgt en al dan niet een ereloonsupplement aanrekent.
Er bestaan drie conventietypes: (1) Geconventioneerde artsen: zij handhaven de afspraken bepaald in de conventie en rekenen geen extra’s aan bovenop het wettelijk overeengekomen tarief. (2) Gedeeltelijk geconventioneerde artsen: zij handhaven ook de conventie op bepaalde vastgelegde dagen en uren. (3) Niet-geconventioneerde artsen: zij kiezen ervoor om de conventie niet te volgen en rekenen een ereloonsupplement aan dat afspraken binnen het ziekenhuis volgt. Gedetailleerde info over de conventiestatus van deze arts.

URG (Unit Reproductieve Geneeskunde)

Er wordt geen medisch advies via e-mail verstrekt. Maak hiervoor altijd een afspraak.


Biografie Valkenburg Marion

Meer over deze arts

Gespecialiseerd in:

  • Reproductieve geneeskunde

Uw opleidingsinformatie:

Studie Geneeskunde aan de RU Utrecht NL (1984)
Opleiding tot Gynaecoloog aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht NL (1990)
Speciale vermelding door de orde der geneesheren als fertiliteit specialiste (1995)

Lidmaatschap

  • ESHREE
  • Nederlands –Vlaamse Fertiliteit vereniging.
  • BSRM

Huidige functie:

Fertiliteit specialiste regionaal ziekenhuis Heilig Hart Ziekenhuis Leuven sinds 2004