Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Hoe ziet mijn factuur voor een consultatie of onderzoek eruit?

1. Honoraria en ereloonsupplementen

Honoraria

Elke erkende medische handeling heeft een wettelijk vastgelegd tarief (door het RIZIV): een honorarium. Artsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen kunnen zulke medische handelingen stellen en rekenen dus honoraria aan voor hun diensten.

Honoraria kunnen deels of volledig ten laste van het ziekenfonds vallen. Je kan ze dus terugvinden op je factuur in de rubriek "ten laste van het ziekenfonds" of in de kolom "ten laste van de patiënt".

Als er honoraria in de kolom "ten laste van de patiënt" staan, dan spreken we ook van remgeld. Dit is het bedrag dat overblijft wanneer het ziekenfonds is tussengekomen. 

Ereloonsupplementen

Artsen zijn geconventioneerd (code C op je factuur), niet geconventioneerd (code NC op je factuur) of gedeeltelijk geconventioneerd (code PC op je factuur). De conventiestatus bepaalt of de arts al dan niet ereloonsupplementen zal aanrekenen op het honorarium.

Is de arts

  • Geconventioneerd? Dan betaal je het honorarium.
  • Niet geconventioneerd? Dan betaal je bovenop het honorarium ereloonsupplementen (die dus berekend worden op dat honorarium).
  • Gedeeltelijk geconventioneerd? Dan zullen er op bepaalde dagen, uren of plaatsen ereloonsupplementen worden aangerekend bovenop het honorarium, maar niet altijd.

De supplementen bij consultatie bedragen in dit ziekenhuis maximaal 100% ten opzichte van het honorarium. Dat wil zeggen dat als een honorarium van €20 is bepaald, een niet-geconventioneerde arts de mogelijkheid heeft om 100% supplement aan te rekenen. Je betaalt in dat geval €40 (€20 honorarium + €20 ereloonsupplement). 

Let op: in de meeste gevallen worden ereloonsupplementen niet terugbetaald door je mutualiteit of verzekering.

Check dus zeker op voorhand het conventiestatuut van je arts!

2. Supplementen radiologische onderzoeken

Bij een radiologisch onderzoek kunnen ook supplementen aangerekend worden op het honorarium van de behandelend radioloog. We leggen hieronder uit hoe dat in elkaar zit.

Bij alle radiologische onderzoeken (behalve CT-scans en MRI's) worden ereloonsupplementen aangerekend door niet-geconventioneerde radiologen. 

Bij een dringend onderzoek op vraag van je behandelend arts, zal er geen supplement aangerekend worden.

Bij MRI's en CT-scans ligt de wetgeving anders (sinds 4 december 2023) en worden enkel supplementen aangerekend buiten bepaalde uren. 

We bieden CT-scans en MRI's aan tussen 07u00 en 22u00 om wachttijden voor patiënten zo kort mogelijk te houden. 

  • Er worden geen supplementen aangerekend voor onderzoeken tussen 08u00 en 18u00
  • Bij onderzoeken vóór 08u00 en na 18u00 op weekdagen of bij onderzoeken uitgevoerd tijdens het weekend, wordt er een vast supplement van €40 aangerekend
  • Patiënten die een onderzoek buiten de standaarduren van 08u00 en 18u00 wensen, zullen hiervoor een geïnformeerde toestemming ondertekenen en krijgen een dus een supplement van €40

Supplementen voor radiologisch onderzoek worden niet terugbetaald door je ziekenfonds en zullen dus volledig ten laste van jou vallen.

Downloads