Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Bezoek aan patiënten niet langer toegelaten in ons ziekenhuis

Omwille van het coronavirus COVID-19 gelden voor bezoekers van patiënten de volgende maatregelen:

Voortaan is geen bezoek meer toegelaten.

  • Op de materniteit wordt enkel de partner toegelaten.
  • Op de dienst pediatrie dient 1 ouder bij het kind te blijven maar verder is geen bezoek toegelaten.
  • Begeleiding bij raadplegingen, medisch technische diensten en dagziekenhuizen: max. 1 persoon.

Bezoekers kunnen materiaal van de patiënt brengen of afhalen via een verpleegkundige op de eenheid.

Wie omwille van medische redenen of raadplegingen in het ziekenhuis moet zijn, blijft uiteraard welkom. Onze werking loopt verder zoals voorheen. Blijf wel bedachtzaam voor de veiligheid van andere patiënten, onze artsen, verpleegkundigen en baliemedewerkers.

Indien je sinds kort last hebt van hoesten, kortademigheid, eventueel in combinatie met koorts, neem dan niet plaats in de wachtzaal of vraag een nieuwe afspraak aan.
Maak ook melding bij je arts dat je je ziek voelt.

We danken je alvast voor je begrip.