Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Dr. Sandra Verelst aangesteld als nieuwe hoofdarts in het Heilig Hart Ziekenhuis Leuven

Dr. Sandra Verelst aangesteld als nieuwe hoofdarts in het Heilig Hart Ziekenhuis Leuven

Dr. Sandra Verelst start als hoofdarts in het Heilig Hart Ziekenhuis Leuven. Ze neemt de fakkel over van dr. Guy Swinnen die de functie sinds januari 2023 ad interim vervulde.

Alvorens dr. Verelst de overstap maakte, was ze sinds 2014 medisch diensthoofd urgentiegeneeskunde in het UZ Leuven.

Haar verhaal in het Heilig Hart is dus nieuw, hoewel ze de voorbije jaren al kennis maakte met het ziekenhuis.

“Begin 2020 werd vanuit het Plexus ziekenhuisnetwerk een intentieverklaring ondertekend voor het opstellen van nieuwe samenwerkingsakkoorden tussen de spoedgevallendiensten van de twee Leuvense ziekenhuizen. Op die manier maakte ik stelselmatig kennis met de visie en aanpak van het Heilig Hart ziekenhuis. We hebben toen een fijne samenwerking opgebouwd. Het werd mij ook vrij snel duidelijk dat de schaalgrootte van het ziekenhuis kansen biedt om zaken te realiseren.”

De vacature voor hoofdarts werd opengesteld na het plotse overlijden van dr. Peter Reynaert in januari 2023. In afwachting van de invulling van de vacature en de indiensttreding van dr. Verelst, vervulde dr. Guy Swinnen, diensthoofd anesthesie en lid van de Raad van bestuur, tijdelijk de rol van hoofdarts ad interim.
Dr. Verelst: “De omstandigheden voor de vacature waren uiterst betreurenswaardig. Ik zag hier echter des te meer een reden om de visie en missie van Peter Reynaert en van het ziekenhuis verder te zetten. Samen werken aan goede zorg voor onze patiënten alsook aan de tevredenheid van al onze medewerkers.”

Projecten rond samenwerking binnen het Plexus-netwerk zullen in de komende jaren zeker een uitdaging worden. “Ik ben overtuigd dat er met de degelijke visie en missie van dit ziekenhuis en een open communicatie met onze partners ongetwijfeld een duurzaam beleid gerealiseerd kan worden”, aldus de nieuwe hoofdarts.

Dr. Sandra Verelst behaalde haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich in algemene inwendige geneeskunde met bijkomende bijzondere beroepstitels in de intensieve zorgen en urgentiegeneeskunde.

In de daaropvolgende jaren volgde ze bijkomende opleidingen in rampengeneeskunde en -management alsook in ziekenhuisbeleid en –management. In 2014 behaalde ze de graad Doctor in de Biomedische Wetenschappen met als titel “Emergency Department crowding in relation to in-hospital adverse medical events”.