Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Heropstart bezoek aan patiënten vanaf 2 juni

De versoepeling van de coronamaatregelen maakt bezoek in het ziekenhuis opnieuw mogelijk mits het volgen van hygiënemaatregelen en social distancing.

We verzoeken je vriendelijk onderstaande afspraken strikt op te volgen zodat het bezoek veilig en heilzaam kan verlopen.

WELKE ALGEMENE BEZOEKREGELS GELDEN ER BINNEN DE VERPLEEGEENHEDEN?

 • Bezoek wordt toegelaten bij patiënten die langer dan 3 nachten in het ziekenhuis verblijven.
 • Per verpleegeenheid gelden 2 specifieke bezoekdagen en bezoekuren in functie van kamertype (zie verder).
 • De patiënt kan 2 personen aanduiden die beurtelings op bezoek kunnen komen. 
 • Per patiënt wordt telkens 1 bezoeker gedurende 30 minuten toegelaten. 
 • Kinderen worden voorlopig niet toegelaten

WANNEER KAN IK EEN PATIËNT BEZOEKEN? 

Bezoektijden hospitalisatie-eenheden: 

 • Eenheid A6: woensdag en zaterdag
 • Eenheid A4: donderdag en zondag
 • Eenheid B2: dinsdag en zondag
 • Eenheid B4: dinsdag en zaterdag
 • Eenheid O2: donderdag en zondag
 • Eenheid O3: woensdag en zaterdag

Houd rekening met de bezoekuren afhankelijk van het type kamer.

Bij eenpersoonskamers gelden volgende bezoekuren: 

 • Van 14u30 tot 15u voor de even genummerde kamers
 • Van 15u30 tot 16u00 voor de oneven genummerde kamers

Bij meerpersoonskamers gelden volgende bezoekuren: 

 • Van 14u30 tot 15u voor patiënt(en) verblijvend aan raamzijde
 • Van 15u30 tot 16u00 voor patiënt(en) verblijvend aan gangzijde

Informeer bij de patiënt in welke kamer hij zich bevindt en waar precies.

Eenheden met een specifieke bezoekregeling: 

 • Spoeddienst: Binnen de spoeddienst is er geen bezoek toegestaan.  Kinderen worden begeleid door één ouder, andersvaliden en wilsonbekwame patiënten kunnen begeleid worden door 1 persoon.
 • Kinderziekenhuis: Binnen de kinderafdeling B3 worden enkel ouders toegelaten
 • Kraamafdeling: Voor de kraamkliniek is bezoek eveneens toegelaten vanaf 3 overnachtingen en na overleg met moeder en partner. Dan nog steeds geldt de beperking tot 1 persoon en 1 dag.
 • Palliatieve zorgeenheid: Voor de dienst palliatieve zorgen is bezoek toegelaten door 4 personen uit de eigen bubbel en maximaal met 2 tegelijk.
 • Intensieve zorgen: Binnen de dienst intensieve zorgen kunnen enkel de naaste familieleden op bezoek op afspraak.
 • Daghospitaal: Voor het daghospitaal zijn geen bezoekers toegelaten
   

AFSPRAKEN MET BEZOEKERS

 • Je bent door de patiënt aangeduid als bezoeker, eventueel samen met een ander persoon. Per bezoekbeurt is slechts één van jullie toegelaten. Spreek af wie welk bezoekmoment aanwezig is en volg de uur- en dagregeling van de afdeling. Stem af met de patiënt welk bezoekuur voor hem/haar van toepassing is. 
 • Je vult een document in op naam en geeft dit ondertekend af aan de verpleegkundige bij de start van je bezoek. Dit document kan je hieronder downloaden. 
 • Je wordt enkel toegelaten als bezoeker als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:
  • Je bent niet ziek of hebt geen symptomen die kunnen wijzen op ziek zijn
  • Je bent de voorbije 14 dagen niet gecontacteerd door tracers op COVID 19
  • Er is thuis niemand in quarantaine
 • Draag je eigen mondmasker
 • Respecteer social distancing t.a.v. patient, medewerkers en andere bezoekers
 • Was je handen voor je de kamer betreedt en gebruik in de kamer alcogel. Doe hetzelfde bij het verlaten van de kamer.
 • Als je koorts hebt of ziek bent kan je niet op bezoek komen.
 • De cafetaria is alleen toegankelijk voor personeelsleden
 • Vermijd onnodig verkeer in de gangen en andere publieke ruimten
 • Je kan het sanitair in de patiëntenkamers niet gebruiken

Maak afspraken met de verpleegkundigen van de betrokken verpleegeenheid als

 • de patiënt niet in de mogelijkheid is om zijn bezoek zelf te organiseren.
 • je meent een uitzondering nodig te hebben in deze bezoekersregeling. In samenspraak met de verpleegkundige en behandelende arts zal nagegaan worden of een afwijking van de regeling aangewezen is.
 • je een arts wenst te spreken om de medische toestand van de patiënt te overlopen.
 • je een gesprek met de patiënt wenst via telefoon of tablet