Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Het ziekenhuis en de dienst nucleaire geneeskunde kiezen voortaan om te scannen met een hybride SPECT-CT

SPECT-CT is een gecombineerde (hybride) beeldvormingstechniek, waarbij twee verschillende beeldvormingsmogelijkheden (SPECT en CT) samen gemonteerd zijn in één enkele camera.

Sinds december 2015 is de hypermoderne SPECT-CT camera (Siemens, Symbia Intevo TM) in gebruik genomen in de dienst Nucleaire Geneeskunde. SPECT staat voor “Single Photon Emission Computer Tomography” en registreert de gammastralen van isotopen. CT staat voor de klassieke “Computer Tomography” en maakt gebruik van röntgenstralen. SPECT-CT is een gecombineerde (hybride) beeldvormingstechniek, waarbij twee verschillende beeldvormingsmogelijkheden (SPECT en CT) samen gemonteerd zijn in één enkele camera. Door het samenbrengen van deze technieken zal de patiënt in één onderzoekstijd twee complementaire onderzoeken ondergaan en dit in exact dezelfde omstandigheden en lichaamshouding.

Dr. Nancy De Vadder vertelt “ SPECT zorgt voor functionele informatie ( vb. verhoogde botaanmaak) terwijl CT structurele, anatomische en morfologische informatie verwerft. Beide modules zijn daarenboven tomografisch, wat wil zeggen dat de beeldvorming drie-dimensioneel gebeurt. Het gelijktijdig registreren van drie-dimensionele functionele en anatomische informatie leidt naar een verbeterde lokalisatie van een ziekteproces, de vorm en afmetingen van het letsel zijn duidelijker en er kan een veel nauwkeurige diagnose worden gesteld. De CT-module van de SPECT-CT is technologisch vergelijkbaar met deze die gebruikt wordt op de dienst radiologie. De module wordt hoofdzakelijk aangewend om de lokalisatie van een afwijking voor de SPECT beeldvorming beter te bepalen maar kan evengoed gebruikt worden als diagnostisch middel. Voor het CT-gedeelte worden er geen intraveneuze contrastproducten gebruikt, voor het SPECT-gedeelte wordt er wel nog klassiek gebruik gemaakt van isotopen. Bovendien blijft de stralingsdosis voor de patiënt zeer laag door een ingenieus ingebouwd software protocol.

Een patiënt kan enkel via verwijzing van zijn behandelende huisarts of specialist een afspraak maken voor dergelijk onderzoek. Op 19 januari wordt in het ziekenhuis een lunchcauserie georganiseerd voor meer informatie en uitleg voor alle geïnteresseerden en verwijzers. Dr. Nancy De Vadder legt dan in detail de mogelijkheden en voordelen van het SPECT-CT onderzoek uit en zal de aanwezigen de kans geven om het apparaat in werking te zien.” We mogen best trots zijn op deze aanwinst In het regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven. Het gaat om een belangrijke investering ( van meer dan 1 mio euro) maar het opent een deur voor verbeterde diagnostiek en verhoogt ongetwijfeld het comfort voor de patiënt. Daar doen we het toch voor, niet?” eindigt Dr. Nancy De Vadder.

Verdere informatie

Dr. Nancy De Vadder via de communicatiedienst op 016 209 2016 of 016 209 208.