Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Plexus-ziekenhuisnetwerk krijgt als eerste in Vlaanderen goedkeuring voor regionaal zorgstrategisch plan

De Vlaamse regering gaf zopas haar goedkeuring voor het regionaal zorgstrategisch plan van ziekenhuisnetwerk Plexus. Het is het eerste zorgstrategisch plan dat wordt goedgekeurd in Vlaanderen. Plexus is een samenwerking van AZ Diest, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, RZ Tienen en UZ Leuven. In hun regionaal zorgstrategisch plan verduidelijken de ziekenhuizen hoe ze het zorgaanbod willen afstemmen op de zorgbehoefte van de regio Oost-Vlaams-Brabant.

Jo Vandeurzen, voorzitter van Plexus: “De goedkeuring van dit plan is een mijlpijl: het is namelijk een voorwaarde voor de afzonderlijke ziekenhuizen binnen het netwerk om hun eigen individuele zorgstrategisch plan te mogen indienen. Zo kunnen ze goedkeuring krijgen voor bijvoorbeeld infrastructuurvernieuwingen. Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, RZ Tienen en AZ Diest worden verder uitgebouwd als regionale ziekenhuizen. UZ Leuven is de universitaire pijler in het Plexus-netwerk en zal in zijn missie ook de 3 regionale ziekenhuizen ondersteunen.”

Het plan verduidelijkt de samenwerkingsambities van de vier ziekenhuizen en is het resultaat van veelvuldig overleg en een intense dialoog tussen alle partners. De goedkeuring biedt een kader voor een inhoudelijke uitwerking en concretisering van de samenwerking de komende jaren.