Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

UZ Leuven en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven sluiten overeenkomst voor zorgaanbod urologie Groot-Leuven

Onlangs ondertekenden UZ Leuven en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven een overeenkomst om samen het urologische zorgaanbod in de regio Groot-Leuven te optimaliseren. Het doel is om tot een nog kwaliteitsvollere urologische zorg te komen door intensieve samenwerking

Beide ziekenhuizen willen voor de patiënten een toegankelijke en continue, kwalitatieve zorg. Om dat te bereiken, zetten zij samen in op het delen van expertise, werken zij samen aan kwaliteitsverbetering en zoeken zij naar zo efficiënt mogelijke werkwijzen en correct gebruik van middelen.

Complementaire werking

In de meeste gevallen worden patiënten behandeld door stafleden van de dienst en het ziekenhuis waar zij een afspraak maken. Afhankelijk van de specifieke pathologie, kunnen patiënten verwezen worden naar het partnerziekenhuis. Er wordt complementair gewerkt, rekening houdend met de keuzevrijheid van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de arts. Beide ziekenhuizen zullen zoveel mogelijk aanvullend werken en overleggen met elkaar in functie van de meest optimale zorg voor elke patiënt.

Gemeenschappelijke strategie

De twee ziekenhuizen bouwen samen aan een gemeenschappelijke strategie voor de locoregionale urologische zorg. In dat kader zullen de ziekenhuizen nieuwe aanwervingen voor urologie en investeringen in nieuwe technologie op elkaar afstemmen. Zij werken samen aan een gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid, waarbij protocollen en procedures op elkaar worden afgestemd. Daarnaast zorgen zij gezamenlijk voor de uitwerking en implementatie van zorgprogramma’s voor urologische patiënten.

UZ Leuven en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven werken al samen binnen het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en binnen het ziekenhuisnetwerk Plexus, waarvan ook AZ Diest en RZ Heilig Hart Tienen deel uitmaken.