Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Artsen starten tele-consultaties op voor dringende medische klachten

De afgelopen weken hebben zich, voor u en ons, gekenmerkt door een praktisch volledige concentratie op de COVID-19 epidemie. Hierbij werd alle niet-urgente zorg geannuleerd. Dit brengt een toenemend risico met zich mee op secundaire gezondheidsschade.
Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven zal vanaf dinsdag 14-4 een deel van haar vitale (non-COVID-19) zorgtaken hervatten om tegemoet te komen aan de nood en ook deze zorg te bieden. Deze hervatting van zorg is in overeenstemming met de aanbevelingen van Zorgnet-Icuro. Patiënten bieden wij de mogelijkheid tot tele-consult en bij dringende problemen fysiek consult. Dit aanbod en de wijze waarop u en uw patiënten ons kunnen contacteren zijn uniform voor alle diensten van ons ziekenhuis.

Hoe kunt u als huisarts uw patiënt onder onze aandacht brengen?

U belt van maandag t/m vrijdag van 8 uur tot 18 uur met het speciale huisartsen nummer 016-209109. U krijgt met voorrang een medewerker van het onthaal aan de lijn. Die verbindt u door met de arts-specialist van wacht. Middels dit overleg wordt bepaald of de patiënt het beste geholpen is met een tele-consult, fysiek consult of bezoek aan spoed of dat rechtstreeks advies aan u reeds voldoende is.
U heeft via de app.hhleuven.be (onze webapplicatie voor huisartsen) toegang tot alle directe telefoonnummers en e-mailadressen van onze arts-specialisten. Momenteel echter is niet elke arts continu in het ziekenhuis aanwezig of de arts zet zich in voor COVID-19 zorg. Deze weg kan dan ook geen zekerheid van direct contact bieden. Als u direct een arts-specialist wenst te spreken, belt u dus beter met 016-209109.
U kunt uw patiënt direct naar spoed verwijzen. Wij zullen non-COVID-19 patiënten veilig ontvangen en zo snel mogelijk doorverwijzen naar de raadplegingen.

Hoe kunnen patiënten met ons in contact komen?

Patiënten kunnen ons van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18 uur contacteren voor het aanvragen van een tele-consult via het telefoonnummer 016-209209. Voor dringende problemen zullen zij door worden verbonden met de arts-specialist van wacht. Buiten deze uren kunnen zij voor dringende zorgen veilig de dienst spoed bezoeken. Ook via onze website www.hhleuven.be kunnen patiënten een aanvraag indienen voor een tele-consult. Tijdens het tele-consult zal de arts-specialist inschatten of een fysiek consult aangewezen is en wordt hier als nodig een afspraak voor gemaakt. Alle informatie die patiënten geven, wordt volgens GDPR-richtlijnen verwerkt.

Technische onderzoeken

Onze ondersteunende diensten (radiologie en laboratorium) zijn operationeel en kunnen in principe elk regulier onderzoek uitvoeren. Uiteraard is het belangrijk om de ernst van uw aanvraag goed te wegen. Zo nodig treedt u in contact met de radioloog van wacht via 016-209109.
We hopen met de door ons genomen maatregelen u een praktisch ‘Dichtbij Beter’ handvat te bieden waarmee u ons zo makkelijk mogelijk kan bereiken. We danken u voor al uw inspanningen voor uw en onze patiënten in deze moeilijke tijden en blijven met u streven naar een optimale samenwerking om continuïteit van zorg te bieden voor belangrijke zorgproblemen en hiermee de kans op secundaire gezondheidsschade te beperken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief