Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Dienst patiëntenbegeleiding

Ziek zijn brengt heel wat vragen en zorgen met zich mee. Heb je nood aan extra ondersteuning of begeleiding? Dan kan je als patiënt en als naaste terecht bij de dienst patiëntenbegeleiding.

 • Sociale dienst

  De medewerkers van onze sociale dienst luisteren, ondersteunen en begeleiden zowel patiënten als naasten bij:

  • De verwerking van ziekte en verlies;
  • Vragen, al dan niet praktisch, over procedures waarmee ze geconfronteerd worden;
  • De impact van ziekte op relaties en/of gezinsleven;
  • Sociaal administratieve, financiële, juridische en praktische problemen;
  • Het ontslag naar de thuissituatie, residentiële opvang of tijdelijke opvang.

  Contacteer deze dienst
  T.
  016 20 99 16
  E. medewerkerssocialedienst@hhleuven.be
  Locatie: route 225

  Specifieke contactgegevens
  Materniteit (route 194 & 198), neonatologie (route 197), pediatrie (route 123), Parel: 016 20 92 51
  Geriatrie 1 (route 112): 016 20 93 29
  Geriatrie - revalidatie (route 189), revalidatie: 016 20 99 38 - geriatrie: 016 20 95 09
  Geneeskunde 2 (route 131): 016 20 98 92
  Heelkunde 1 (route 145): 016 20 99 38
  Geneeskunde 3 (route 192): 016 20 99 72
  Geneeskunde 1 (route 129): 016 20 93 29 & 016 20 99 72 (geriatrische patiënten)
  Palliatieve zorg (route 173): 016 20 98 92
  Daghospitaal 2 (route 115): 016 20 95 09
  Spoed (route 97), intensieve zorgen (route 125), geriatrisch daghospitaal (route 104), heelkunde 2 (route 119): 016 20 99 16

  Afdrukken
 • Pastorale dienst

  Het kan dat je tijdens je verblijf hier geconfronteerd wordt met diepgaande geloofs- of levensvragen. Bij onze pastorale dienst kan je terecht voor een rustig en vertrouwelijk gesprek, rituelen bij ziekte en overlijden en de communie. Heb je hier nood aan? Vraag dan gerust aan een verpleegkundige om contact op te nemen met onze pastoraal medewerker.

  Naast onze pastor zijn vertegenwoordigers van alle andere erkende levensbeschouwingen oproepbaar.

  Contacteer deze dienst
  T.
  016 20 93 61
  E. katrijn.vangils@hhleuven.be
  Locatie: route 226

  Stille ruimte
  In ons ziekenhuis is er een stille ruimte ter beschikking. Je kan er terecht als je op zoek bent naar rust, even wil reflecteren enzovoorts. De deuren staan voor je open.
  Locatie: route 53

  Afdrukken
 • Psychologische dienst

  Onze psychologische dienst begeleidt patiënten die door gezondheidsproblemen emoties van bijvoorbeeld angst, spanning, verdriet of woede voelen. De dienst helpt je met het begrijpen van die gevoelens en helpt ze een plaats te geven. Als je na je ontslag nog nood hebt aan psychologische ondersteuning, verwijst deze dienst je graag door naar een externe psychologische dienst.

  Contacteer deze dienst
  T.
  016 20 96 47
  E. marijke.potargent@hhleuven.be
  Locatie: route 227

  In ons ziekenhuis is er een zelfstandige neuropsycholoog werkzaam. Je zal bij hem terechtkomen na interne doorverwijzing. Meer weten over wat hij doet? Dan kan je deze brochure raadplegen.

  Afdrukken
 • Liaisonpsychiatrie

  Binnen de liaisonpsychiatrie wordt gestreefd om de scheiding tussen de psychiatrie en de rest van de geneeskunde te verkleinen. Zo trachten we de zorg voor patiënten met psychische én lichamelijke aandoeningen te verbeteren. Onze psychiater legt de focus op psychische aandoeningen die voorkomen bij patiënten met lichamelijke stoornissen.

  De psychiater fungeert in dit kader als consulent of biedt een ondersteunende instantie bij de behandeling.

  Deze afdeling wordt gebruikt als intern verwijskanaal. Het consult gebeurt op vraag van de behandelende arts van de patiënt.

  Afdrukken
 • Patiëntenverenigingen

  We werken samen met verschillende patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Een medewerker van de afdeling waar je verblijft kan je de nodige informatie bezorgen over verenigingen die voor jou van waarde kunnen zijn.

  Op de website Trefpunt Zelfhulp vind je een uitgebreid overzicht van alle zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in functie van aandoening of thematiek We geven een kort overzicht met themagerichte patiëntenverenigingen.

  Alzheimer-liga Vlaanderen

  Rubensstraat 104/4 - 2300 Turnhout
  T. 014 43 50 60
  W. www.alzheimerliga.be

  Berrefonds, ondersteuning bij verlies van een kindje tijdens zwangerschap of kort na geboorte

  Sint-Vincentiusstraat 12 - 2018 Antwerpen
  T. 0470 73 66 70
  W. www.berrefonds.be

  Boven de wolken, biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby

  Nokerseweg 142 - 8790 Waregem
  W. www.bovendewolken.be

  De Maretak vzw, vereniging voor mensen met chronische pijn

  Schoolstraat 2A - 3211 Lubbeek
  T. 0479 84 80 55
  W. www.demaretak.org

  Diabetes Liga vzw

  Ottergemsesteenweg 456 - 9000 Gent
  T. 0800 96 333
  W. www.diabetes-vdv.be

  Expertisecentrum dementie Vlaanderen

  Lokkaardstraat 8 - 2018 Antwerpen
  T. 070 22 47 77
  W. infocentrum.dementie.be

  LiLo

  Koningsstraat 217 - 1210 Brussel
  W. www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen/lilo-leven-met-longkanker

  Met lege handen: vereniging van ouders van een overleden baby

  Jennekensstraat 82 - 3150 Haacht
  T. 0495 65 18 08
  W. www.metlegehanden.be

  MS-Liga Vlaanderen

  Boemerangstraat 4 - 3900 Overpelt
  T. 011 80 89 80
  W. www.ms-vlaanderen.be

  Stoma-Actief: lotgenotenvereniging voor stomadragers

  Doornhof 6 - 3460 Bekkevoort
  T. 0478 25 57 73
  W. www.stoma-actief.be

  Vlaamse Liga tegen kanker

  Koningsstraat 217 - 1210 Brussel
  T. 0800 35 445
  W. www.komoptegenkanker.be

  Envie Leuven

  Zijpstraat 15 - 3220 Holsbeek
  T. 0472 673 509
  W. www.borstkankerenvie.be

  Afdrukken