Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

4 maart is Wereld Obesitasdag: we laten de chirurgen van ons obesitascentrum aan het woord

4 maart is Wereld Obesitasdag: we laten de chirurgen van ons obesitascentrum aan het woord

Naar aanleiding van Wereld Obesitasdag op 4 maart, een initiatief van de Wereld Obesitas Federatie, vestigen de artsen van ons obesitascentrum, Sabri Sagaama en Sander Ovaere, de aandacht op het belang van een goede ondersteuning en nabije opvolging van obesitaspatiënten, in nauwe samenwerking met zorgverstrekkers uit de eerstelijn.

Dokter Sagaama licht toe. “Wanneer we met een patiënt het traject van een maagverkleining bespreken, benadrukken we meteen het belang van een goede opvolging. De vermageringsoperatie, waarvan de gezondheidseffecten en veiligheid inmiddels duidelijk wetenschappelijk bewezen zijn, is een belangrijk middel in een obesitastraject. Maar het is slechts een deel van een geheel met meerdere aandachtspunten. Als de voeding ontspoort, er te weinig bewogen wordt, de vitamines niet ingenomen worden of de patiënt zich mentaal niet goed voelt, stijgt de kans op verwikkelingen. Ook jaren na een operatie.”

“Het is dus belangrijk om goed samen te werken met de betrokken huisarts, diëtist, psycholoog en kinesist. En dit niet alleen voor, rondom en na een operatie, maar ook als er geopteerd wordt voor een niet-chirurgisch of medicamenteus traject. Daarom zal de patiënt, huisarts of andere zorgverlener rechtstreeks in contact staan met onze chirurgen wanneer hij of zij ons centrum contacteert.”

Dokter Ovaere, bevestigt en vult aan. “We weten uit analyses dat, wanneer de opvolging niet nauwgezet en streng verloopt, de effecten van de operatie afnemen of dat er zelfs verwikkelingen kunnen optreden. Die kunnen variëren, van toename in gewicht tot vermindering in de nierfunctie, maar ook depressieve stoornissen of neurologische aandoeningen door vitaminetekorten. Deze problemen, ook al komen ze slechts zelden voor, kunnen door een heldere communicatie met patiënt en de zorgverleners van de eerstelijn voorkomen worden of vroegtijdig opgespoord en behandeld worden.”

Dokter Sagaama: “De eerste 2 jaar na een operatie volgen we de patiënt in ons obesitascentrum frequent op, samen met de huisarts. Daarna verschuift het zwaartepunt van de opvolging naar de huisarts, maar steeds met zeer korte lijnen naar ons obesitascentrum. In die opvolging gaat steeds aandacht naar voeding, beweging, eventuele psychologische ondersteuning en de vitamine-status.”

“Op Wereld Obesitasdag wensen we extra aandacht te vestigen op het belang en de waarde van transparante communicatie met alle betrokken zorgverleners, op korte en lange termijn. En dit zowel in het niet-chirurgisch als in het chirurgisch traject. Alleen op die manier behouden onze patiënten het duurzaam effect op hun gewicht en hun gezondheid.”

Voor meer informatie over de aanpak van ons Obesitascentrum, klik hier.

Contacteer het obesitascentrum via obesitascentrum@hhleuven.be of 016 20 95 71.