Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Klokkengieterij en sporen Tacetklooster ontdekt bij werken Heilig Hart Ziekenhuis

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart zit volop in de verbouwingen. Midden 2023 verschijnt een nieuwe polikliniek met huisartsenwachtpost. Maar voor het zover is, vindt op deze historisch belangrijke locatie archeologisch onderzoek plaats. Dat leverde tot nu toe al heel wat interessants op. Zo werden de 19e-eeuwe klokkengieterij Van Aerschodt en sporen van het Tacetklooster blootgelegd. En wie weet wat er de komende maanden nog aan de oppervlakte komt.

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in de Naamsestraat startte in 1899 met zo’n zestien kamers. Ondertussen breidde het ziekenhuis enorm uit. In 2004 verrees een nieuw ziekenhuis en in 2014 werd het laatste nieuwe gebouw O in gebruik genomen. Om aan de hedendaagse vereisten te voldoen, wil het ziekenhuis nog verder groeien. Maar voor het zover is moet de site eerst archeologisch onderzocht worden. Onder de fundamenten wacht immers een rijk verleden dat de geschiedenis van Leuven weer meer vormgeeft.

Klokkengieterij en Tacetklooster
Bij grootscheepse bouwwerken hoort archeologisch onderzoek. De opgraving van een deel van het terrein, uitgevoerd door consultant- en ingenieursbureau ABO nv, leverde al eerste interessante resultaten op. Zo werden de funderingen, de kasseivloer en een smeltkroes van de vermaarde 19e-eeuwse klokkengieterij Van Aerschodt ontdekt. En onder de klokkengieterij vonden archeologen sporen van het Tacetklooster van de Ongeschoeide Karmelieten (1602-1799), opgericht met de steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Oude kaarten wijzen uit dat de kloosterkerk, gewijd aan Sint-Albert, ongeveer ter hoogte van de latere klokkengieterij lag, schuin tegenover de Karmelietenberg. Voorlopig werden nog geen duidelijke funderingen van de kerk gevonden, maar wel al kuilen met aardewerk uit de periode van het klooster.

De opgraving wordt met veel interesse gevolgd. “Als onroerenderfgoedgemeente is het een van onze kerntaken om dit archeologisch erfgoed in kaart te brengen en de bevolking hierover in te lichten”, verduidelijkt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies. “Archeologisch onderzoek in een industriële klokkengieterij is trouwens een primeur voor Vlaanderen. Het is daarom van belang dat dit stukje geschiedenis goed gedocumenteerd wordt”.

De komende maanden volgen nog archeologische proefputten op andere locaties binnen de ziekenhuissite. “Hopelijk komen daar ook vondsten aan het licht die bijdragen tot het verhelderen van onze boeiende geschiedenis”, besluit Schepen Devlies.

Polikliniek en huisartsenwachtpost

Tot medio 2023 bouwt het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart aan een polikliniek en huisartsenwachtpost. Om tegemoet te komen aan het verhoogde raadplegingsaanbod dient een nieuw en eigentijds polikliniekgebouw zich aan. Katrien Van Gerven, algemeen directeur van het ziekenhuis: “In onze polikliniek zullen consultaties en kleine behandelingen of ingrepen plaatsvinden zonder patiënten te hospitaliseren. Naast de bouw van de vernieuwde polikliniek zal het ziekenhuis de komende maanden ook investeren in de renovatie van diverse hospitalisatie-eenheden. Verder bouwen we een huisartsenwachtpost, naast de spoeddienst. De bouwwerken zijn inmiddels gestart. Alle praktische gegevens en meer info over de toekomst van het ziekenhuis vind je op wijbouwen.hhleuven.be".