Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Ook ons ziekenhuis treft noodzakelijke maatregelen tegen de opmars van coronavirus

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in Europa en België. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen om verdere besmettingen te voorkomen. Ook in ons ziekenhuis worden alle zeilen bijgezet om het virus in te dijken.  

Consultatie, behandeling of ingreep in ons ziekenhuis
Heb je een consultatie, behandeling of ingreep in ons ziekenhuis gepland? Dan kan je gewoon naar het ziekenhuis komen zoals afgesproken.We blijven wel alert om eventuele uitbreiding van besmettingen te voorkomen. 

In dit kader geven we je onderstaande adviezen:

  • Was je handen regelmatig
  • Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen. Gebruik hiervoor bij voorkeur en telkens één maal een papieren, en geen stoffen, zakdoek.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)
  • Ben je recent in corona-risicogebied geweest? Meld dit dan bij inschrijving aan het onthaal én aan je arts.

Ben je nog thuis en voel je je ziek (hoest, kortademigheid, koorts)?
Neem contact op met je huisarts. Hij zal de nodige stappen ondernemen om je op een veilige manier verder te helpen.We raden je af om met milde symptomen naar de dienst spoedgevallen te komen omdat je zo mogelijk andere personen kan besmetten.

Kan je niet terecht bij je huisarts? Dan kan je je toch aanmelden op onze dienst spoedgevallen. Voor onze patiënten hebben we een duidelijke procedure waarin staat wie we dienen te screenen en welke maatregelen genomen moeten worden. Deze procedure is steeds gebaseerd op de laatste richtlijnen van de overheid.

Onze zorgverstrekkers begroeten je niet met een handdruk. 
Dit is geen vorm van ongastvrijheid, maar een tijdelijke maatregel die getroffen wordt vanuit hygiënische overwegingen.

Kom je op bezoek?
Om onze patiënten te beschermen doen we ook beroep op hun bezoekers. Was je recent in een coronarisicogebied, kwam je in contact met een (potentieel) besmet persoon of ervaar je symptomen van een luchtweginfectie? Dan vragen we je om thuis te blijven en niet op bezoek te komen. Ben je kerngezond en kom je op bezoek? Was of ontsmet je handen wanneer je de kamer binnenkomt.

Vragen?
Indien je vragen hebt over afspraken betreffende het coronavirus in het ziekenhuis, kan je terecht bij het team ziekenhuishygiëne. Alle info via deze link.

Meer informatie op www.info-coronavirus.be