Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven bouwt en verbouwt naar een eigentijds ziekenhuis in het centrum van de stad

Een ziekenhuis in het midden van de stad Leuven in relatie met zorgpartners

De overheid benadrukte door het goedkeuren van het eerdere zorgstrategisch plan de rol van het Heilig Hart ziekenhuis in het hart van de stad. De snelle en laagdrempelige bereikbaarheid is namelijk een troef voor het ziekenhuis, een kracht die verankerd zit in de missie en visie van het ziekenhuis “dichtbij beter”. Daarom werkt het ziekenhuis ook vlot samen met zorgcollega’s in de eerste, tweede en derde lijn. Om haar visie te ondersteunen, gaat het ziekenhuis nu dus bouwen.

Bouwwerken die de visie ondersteunen

Van eind 2020 tot medio 2023 bouwt het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven aan een aanpassing van zijn infrastructuur. Oude gebouwen verdwijnen en maken plaats voor nieuwe huisvesting op een site die groeit naar een eigentijds zorgcentrum in de stad.

Groeiend artsencorps en uitgebreid zorgaanbod leiden tot een nieuwe polikliniek tegen medio 2023

Het aantal artsen in het ziekenhuis is de voorbije tijd fors gegroeid. Deze groei leidt tot een uitbreiding en vernieuwing van het zorgaanbod voor patiënten. Het ziekenhuis barst momenteel letterlijk uit zijn voegen. Een nieuw en eigentijds polikliniekgebouw aan de Naamsestraat biedt een oplossing voor dit probleem en zal het raadplegingsaanbod aan patiënten verhogen en naar comfort verbeteren.

Katrien Van Gerven, algemeen directeur van het ziekenhuis: “In onze polikliniek zullen medische consultaties en kleine behandelingen of ingrepen plaatsvinden. In een polikliniek word je dus niet gehospitaliseerd, maar kunnen onze artsen wel gebruik maken van de uitgebreide voorzieningen van het ziekenhuis”.

Samenwerking met de huisartsenkringen leiden tot een nieuwe huisartsenwachtpost

De bestaande huisartsenwachtpost in de Justus Lipsiusstraat is eveneens aan uitbreiding toe.
In overleg met alle betrokken partijen werd besloten een huisartsenwachtpost op de site van het ziekenhuis, naast de spoeddienst van het ziekenhuis, te bouwen.

Patiënten die tijdens weekend, feestdagen of nachten dringend een huisarts wensen te raadplegen, kunnen hier na telefonische triage via 1733 terecht bij de dokter van wacht. Die kan, indien nodig, verder verwijzen naar diensten van het ziekenhuis zodat de patiënt op een efficiënte en vlotte manier een oplossing vindt voor zijn dringende zorgvraag.

Info en bereikbaarheid voor patiënten tijdens elke bouwfase

De eerste afbraakwerken gingen inmiddels van start. De bouwwerken lopen over een 3-tal jaren. Medio 2023 zijn de bouwwerken afgerond en zal de ziekenhuissite er volledig anders uitzien. Tijdens de bouwwerken wordt er op elk moment over gewaakt dat patiënten vlot en veilig hun bestemming in het ziekenhuis kunnen blijven bereiken.

Patiënten, medewerkers, buren en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden via de nieuwe website wijbouwen.hhleuven.be