Coronavirus (Covid-19): Lees hier de maatregelen die in dit kader genomen worden in ons ziekenhuis  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu
22 november 2019

Wij lopen warm voor TEJO!

TEJO-Leuven is ons warmste doel dit jaar en afgelopen week trapten we de actie letterlijk op gang met een loopactie doorheen het ziekenhuis.
TEJO staat voor “Therapeuten voor jongeren” en wil laagdrempelige therapeutische gesprekken aanbieden aan jongeren die nood hebben aan een ondersteunend gesprek.
Onderaan dit artikel vind je meer info over het hoe en waarom van TEJO.

Medewerkers liepen of wandelden toertjes doorheen het ziekenhuis en zamelden zo geld in voor TEJO. De aftrap miste zijn doel niet met maar liefst 456 toertjes en evenveel euro’s. De komende weken verkopen we koekjes en wenskaarten via het onthaal. En soep! Die kan je ook bestellen via www.hhleuven.be/soepvoortejo.

Je kan TEJO-LEUVEN ook steeds rechtstreeks steunen. Meer info hierover via tejo.be/vind-een-tejo-huis/steun-tejo-leuven/

TEJO toegelicht

Ieder van ons kent in zijn naaste omgeving of in zijn breder netwerk allicht een jongere die zoekend zijn weg probeert te vinden in een toch wel prestatiegerichte maatschappij. Dat dat voor vele jongeren niet evident is, getuigen de talrijke berichten in de media over cyberpesten, middelengebruik, depressie bij jongeren mét zelfmoordgedachten en in the worst case scenario ook suïcide… De cijfers liegen er niet om: vanaf 15 jaar is suïcide doodsoorzaak nummer 1 bij Vlaamse jongeren…

Door het aanbieden van therapeutische gesprekken wil TEJO een antwoord bieden op de nood van die kwetsbare jongeren aan ondersteunende gesprekken. Vanuit de basisprincipes van gratis, anoniem, onmiddellijk, laagdrempelig, kortdurend en professioneel wil TEJO in de eerste plaats een preventieve rol spelen in de ondersteuningsnoden van jongeren.

Met dit burgerinitiatief wil TEJO ook een tegengewicht bieden aan een geïndividualiseerde samenleving waarin het politieke landschap meer en meer polariseert. Zorg-saam en vanuit solidariteit dragen de vele geëngageerde en enthousiaste vrijwilligers, van therapeuten tot onthaalmedewerkers, van logistieke medewerkers tot administratieve werkkrachten, hun steentje bij aan een betekenisvolle maatschappij waarin jongeren alle kansen krijgen om uit te groeien tot mooie, (veer)krachtige volwassenen.

Gestoeld op vrijwilligers, onafhankelijk in zijn beleid en vanuit het 'gratis therapie' principe is voor het TEJO-huis elke vorm van gift of sponsoring meer dan welkom. Ook jij kan dus jouw steentje bijdragen tot een mooiere maatschappij waarin het fijn vertoeven is… Steun TEJO!

Meer informatie kan je terugvinden op de website: www.tejo.be.