Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Voor huisartsen

Hieronder vind je alle informatie voor huisartsen.

 • Vorming

  In het kader van navormingsactiviteiten organiseren onze stafleden diverse activiteiten:

  • Middagkransen voor huisartsen. 
  • Huisartsensymposia waarin specifieke medische thema's steeds vanuit diverse disciplines belicht worden. 

  Specifieke data en meer informatie per evenement vind je hier.

  Afdrukken
 • Parkeergelegenheid

  Als huisarts kan je gedurende je aanwezigheid in het ziekenhuis, met een maximale duur van 2 uur, je wagen plaatsen op één van de daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen op onze artsenparking, achter gebouw T.

  Je zal wel een badge moeten aanvragen. Dat kan je doen via het nummer 016 20 92 17 of via het e-mailadres marina.swinnen@hhleuven.be. Er wordt vervolgens een document opgestuurd dat ingevuld teruggestuurd dient te worden.

  Wanneer je badge ter beschikking is op de technische dienst, word je op de hoogte gebracht. Je kan de badge daar afhalen en gebruik maken van de parking. 

  Afdrukken
 • Huisartsen-app

  Rechtstreeks contact, via mail of telefonisch

  We streven naar vlotte communicatie tussen onze specialisten en patiënten, maar ook voor onze verwijzende artsen willen we snel en eenvoudig bereikbaar blijven. Daarom vind je in onze app de mogelijkheid om een arts rechtstreeks te bellen of te mailen, met één druk op de knop.

  Afsprakennummers binnen handbereik

  Op termijn gaan we voluit voor een online boekingssysteem voor afspraken. In afwachting maken we het je zo eenvoudig mogelijk. De afsprakenlijn voor huisartsen, en die van de secretariaten vind je onder de rubriek “Afspraak maken”. Ook aanvraagformulieren kunnen hier eenvoudig gedownload worden.

  En verder?

  Al het nieuws uit ons ziekenhuis en interessante evenementen voor jou, als verwijzer: symposia, opendeurdagen, netwerking-events, …

  Hoe installeer je de app?

  Surf naar app.hhleuven.be en registreer je als huisarts. Vul je e-mailadres, RIZIV-nummer en paswoord in (minimaal 8 tekens waaronder 1 cijfer) en klik op de "Registreer"-knop. Na verificatie door ons webteam ontvang je een e-mail met bevestiging van je registratie. Vanaf dat moment kan je aan de slag.

  Tip! Zet een link naar de app op de startpagina van je smartphone of tablet.

  Afdrukken
 • Pacs On Web

  Na een onderzoek op de dienst radiologie ontvangt de patiënt een verslag bestemd voor zijn huisarts. Met de referentiegegevens van het onderzoek, die onderaan het verslag vermeld staan, kunnen patiënten en aanvragende artsen voortaan zelf de beelden van het onderzoek online raadplegen en downloaden.

  Hiertoe werd een nieuw platform opgezet genaamd PacsOnWeb.

  Afdrukken
 • Group Care 1000

  We zetten samen met Expertisecentrum De Bakermat in op de begeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen. In dit kader worden groepsessies georganiseerd die kaderen in het Group Care 1000 project, een nieuwe zorgvorm waarbij professionals zwangere moeders bijstaan en begeleiden.

  Via groepszorg gaan we in dialoog over medische en psycho-sociale opvolging maar begeleiden we ook bij praktische aangelegenheden zoals het aanvragen van kraamgeld, kraamhulp, op zoek gaan naar een onthaalmoeder/créche...

  Door het delen van en leren uit ervaringen willen we kennis verstrekken en (zelf)vertrouwen versterken van een groep vrouwen die daar net iets meer nood aan heeft. Moderatie en begeleiding gebeuren door experten vanuit onze kraamkliniek en Expertisecentrum De Bakermat.

  Wat is Group Care?

  Het Group Care concept is gebaseerd op het prenataal groepsmodel 'Centering Pregnancy', ontwikkeld in de Verenigde Staten door Sharon Schindler. Via de groepsessies, gebaseerd op het Centering Pregnancy-model streven we naar positieve effecten op zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsvaardigheden, kennis, voorbereiding op de bevalling en het gezondheidsgedrag. Dat doen we door in groep aan de slag te gaan over uiteenlopende thema’s binnen de zwangerschap.

  Tot wie richten we ons via de Group Care sessies?

  Onze sessies zijn specifiek gericht op kwetsbare zwangere vrouwen. Onderzoek wijst uit dat deze groep vaak weinig, geen of te laat prenatale zorg wordt aangeboden. Hierdoor lopen zij hogere risico’s op ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

  Hoe verlopen de Group Care sessies?

  Deze sessies vormen een aanvulling op de zwangerschapsopvolging door de huisarts en de gynaecoloog. De eerste sessie wordt voorafgegaan door een gesprek met een vroedvrouw van het Group Care-team, thuis bij de zwangere vrouw. Vervolgens starten de sessies in groep. Elke sessie wordt begeleid door twee zorgverleners (vanuit ons ziekenhuis en Expertisecentrum De Bakermat) aan groepen van vijf tot tien vrouwen met een vergelijkbare zwangerschapsduur.

  De groepen ontmoeten elkaar 6 keer tijdens de zwangerschap en 1 keer na de bevalling. Elke sessie duurt ongeveer 120 minuten. Om die reden adviseren we een aanmelding voor de groepsessies zo vroeg mogelijk in de zwangerschap. Als er geen groepsessie beschikbaar is in de taal van de moeder en/of indien de voorziene bevallingsdatum niet overeenstemt met deze van de geplande groepsessies, dan zal een individueel traject voorgesteld worden, waardoor alsnog noodzakelijke ondersteuning op maat geboden kan worden.

  Locatie groepsessies:
  Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven,
  Naamsestraat 105, Gebouw Z.

  Meer informatie via:
  De bakermat via 016/20 77 40
  HHLeuven via 016/20 96 62
  E-mail: team.groupcare@hhleuven.be

  Kostprijs:
  De Group Care sessies zijn gratis. Een patiënt aanmelden kan via dit formulier.

  Afdrukken
 • Nieuwsbrief voor huisartsen

  Ons magazine Harttonen bundelt al het nieuws voor huisartsen: medische vernieuwingen, nieuwe stafleden, interessante navormingsmomenten...

  Onderaan deze pagina kan je vorige edities raadplegen.

  Tot juli 2022 verscheen Harttonen steeds op papier. Vanuit verschillende overwegingen, kiezen we nu om Harttonen digitaal te verzenden. Zo spelen we korter op de bal en vermijden we meer papierverbruik.

  Wens je ook Harttonen in je mailbox ontvangen? Registreer je dan hier.
  We versturen gemiddeld elk kwartaal een editie dus we houden het aantal verzendingen bewust beperkt.

  Afdrukken