Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Thuisraadpleging

Dokter Ovaere houdt vanaf september 2023 raadpleging in het ziekenhuis.

Voor zijn privéraadpleging in Heverlee (Reva Tabor, Tervuursesteenweg 198, 3001 Heverlee) kan je contact opnemen via contact@dokterovaere.be. Er zijn geen vaste raadplegingsmomenten, de raadpleging wordt in overleg met de patiënt gepland.

Gespecialiseerd in:

Algemene en abdominale heelkunde, obesitascentrum Heilig Hart Leuven

Opleidingsinformatie:

Dokter Ovaere voltooide tussen 2007 en 2014 zijn studies geneeskunde aan de KU Leuven. Hij specialiseerde in de algemene heelkunde in Tilburg, Kortrijk en het UZ Leuven. In 2020 kreeg hij zijn erkenning als algemeen chirurg.

Hij bekwaamde zich vervolgens in de slokdarm- en maagchirurgie op de dienst thoraxheelkunde van het UZ Leuven, waar hij ook deel uitmaakte (en nog steeds deel uitmaakt) van het longtransplantatieteam. Aanvullend vervolledigde hij een fellowship in de colorectale en bariatrische heelkunde te ZOL Genk.

Huidige functie:

  • Algemeen en abdominaal chirurg, verbonden aan het Obesitascentrum Leuven 
  • Chirurg/fellow te ZOL Genk (colorectale en bariatrische heelkunde)
  • Vanaf september 2023 full-time staflid algemene en abdominale heelkunde in Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
  • Consulent UZ Leuven

Specifieke Interessegebieden:

  • Slokdarm- en maagchirurgie
  • Obesitaschirurgie
  • Colonchirurgie, coloproctologie
  • Herniapathologie: lies-, navel- en littekenbreuken
  • Thoraxchirurgie, longtransplantatiechirurgie (UZ Leuven)