Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

De meest voorkomende ingrepen zoals appendix- en galblaasoperaties en herstel van navel- en liesbreuken worden door elk van onze chirurgen uitgevoerd. Daarnaast heeft ieder arts ook een specifiek interessegebied.

Specialisaties van onze artsen:

  • Bij dr. Paul Haers en dr. Klara Bury kan je terecht voor de behandeling van anale problematiek en bekkenbodempathologie, alsook voor aandoeningen aan huid en weke delen. 
  • Bij dr. Sabri Sagaama en dr. Sander Ovaere kan je terecht voor obesitas en refluxproblematiek en de chirurgische behandeling hiervan.
  • Dr. Karel Mulier legt zich toe op herniapathologie zoals liesbreuken, navelbreuken en littekenbreuken.
  • Dr. Vicky Drubbel behandelt aandoeningen van de dikke darm zoals darmkanker en diverticulitis.

Onze brochures:

Obesitas en bariatrie:

Galstenen en galblaasoperaties:

Buikwand en hernia: 

Dikke darmoperaties:

Proctologie en bekkenbodem:

Huid en weke delen: