Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Waar zijn anesthesisten werkzaam?

  • Op het operatiekwartier. Daar zorgen ze voor de verdoving tijdens je operatie. Verder houden ze gedurende de operatie alle vitale lichaamsfuncties nauwlettend in het oog en begeleiden ze je bij het ontwaken. Tot slot zorgen ze na de operatie ook voor de initiële pijnbestrijding.
  • Op het verloskwartier. Waar ze indien gewenst kunnen zorgen voor een pijnloze bevalling.
  • Op de afdeling intensieve zorgen. Daar behandelen ze de meest kritieke patiënten.
  • In het pijncentrum

Anesthesisten werken bijgevolg nauw samen met andere artsen en zorgverleners om zo de zorg voor patiënten te optimaliseren.

Het is mogelijk dat je behandelend arts voorafgaand aan je operatie een preoperatief consult anesthesie voor je aanvraagt. Tijdens dat consult zal je informatie krijgen over de mogelijke verdovingstechnieken. Daarnaast zal je uitleg krijgen over de risico’s van de verdoving, waarbij rekening wordt gehouden met het soort operatie en je algemene gezondheidstoestand. Indien nodig zal je arts bijkomend onderzoek aanvragen (zoals een bloedafname, cardiologisch nazicht…).

Het is ook mogelijk om dit consult zelf aan te vragen via de afsprakencentrale van ons ziekenhuis.

Volg voor dit consult route 106.

Infobrochures