Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Palliatieve zorg steunt op drie belangrijke waarden:

  • Eerbied hebben voor het leven en sterven als een normaal proces beschouwen;
  • Geen intentie hebben tot het bespoedigen of vertragen van het leven;
  • Respect hebben voor de autonomie van de patiënt in relatie tot zijn of haar familie en naasten.

Infobrochures