Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Palliatieve zorg steunt op drie belangrijke waarden:

  • Eerbied hebben voor het leven en sterven als een normaal proces beschouwen;
  • Geen intentie hebben tot het bespoedigen of vertragen van het leven;
  • Respect hebben voor de autonomie van de patiënt in relatie tot zijn of haar familie en naasten.

Infobrochures