Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Paramedici

Paramedici ondersteunen je behandeling in het ziekenhuis en werken nauw samen met je arts om je herstel te bespoedigen. Je komt enkel bij hen terecht na interne verwijzing.

 • Dieetafdeling

  Op onze dieetafdeling werken diëtisten met als voornaamste taak voedings- en dieetadvies geven aan al onze gehospitaliseerde patiënten. Ze werken daarbij nauw samen met de medewerkers van onze keuken en streven ernaar om elke patiënt een volwaardige maaltijd aan te bieden. Onze diëtisten hebben een divers takenpakket:

  • Actief patiënten met (een risico op) ondervoeding opsporen en hun voeding optimaliseren en verrijken
  • Advies op maat maken voor oncologische patiënten - Uitleg geven over de door de arts voorgeschreven voedingsadviezen
  • Patiënten met dieet- en eetproblemen opvolgen en begeleiden
  • Ervoor zorgen dat iedere patiënt de gepaste maaltijd aangeboden krijgt
  • De opstart van sondevoeding thuis ondersteunen

  Contacteer deze dienst:
  T.: 016 20 93 49
  E.: dieetdienst@hhleuven.be
  Locatie: route 152

  Afdrukken
 • Ergotherapie

  Ergotherapeuten streven naar het behouden, onderhouden, herwinnen en aanleren van functies en vaardigheden die belangrijk zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren tijdens en na een opname in het ziekenhuis.

  Onze ergotherapeuten werken steeds nauw samen met de artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere teams in ons ziekenhuis.

  Contacteer deze dienst:
  T.: 016 20 96 51
  E.: ergotherapie@hhleuven.be
   

  Afdrukken
 • Geriatrisch support team (GST)

  Alle 75-plussers worden, als ze dat wensen, tijdens de eerste uren van hun verblijf in ons ziekenhuis gescreend op vlak van o.a. geheugen, mobiliteit, woonsituatie, medicatiegebruik, eerdere ziekenhuisopnames enzovoort. Op die manier worden eventuele zorgvragen en het geriatrisch risicoprofiel ingeschat.

  Als daaruit blijkt dat er extra ondersteuning nodig is en als de patiënt op een niet-geriatrische afdeling verblijft, kan het geriatrisch supportteam in overleg met het behandelde team mee zorgen voor aangepaste ondersteuning en begeleiding tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

  Contacteer deze dienst
  T.: 016 20 91 88
  E.: gst@hhleuven.be

  Afdrukken
 • Kinesitherapie

  Wanneer je problemen ondervindt bij bewegen, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Het kan gaan om problemen in de spieren, banden of gewrichten, maar het kan ook een gevolg zijn van het minder functioneren van organen zoals hart, bloedvaten, longen of het zenuwstelsel.

  Zowel de aanleiding voor de klachten als de klachten zelf kunnen dus heel divers zijn. Onze kinesitherapeuten en proberen je met behulp van oefentherapie en advies te begeleiden naar terug zo optimaal mogelijk bewegend functioneren.

  Onze kinesitherapeuten werken steeds onder toezicht en op advies van onze artsen fysische geneeskunde.

  Contacteer deze dienst
  T.: 016 20 92 29
  E.: kinesitherapie@hhleuven.be
  Locatie: ambulante kinesitherapie: route 101, interne kinesitherapie: route 114, oefenzaal revalidatie: route 188

  In ons ziekenhuis is er een zelfstandige kinesist werkzaam op onze materniteit. Je zal haar na je bevalling tegenkomen. Meer weten over wat ze doet? Dan kan je deze brochure raadplegen.

  Verder werken we samen met een handkinesist voor de multi-disciplinaire raadpleging hand-polsproblematiek. Je zal erbij terecht komen na interne verwijzing of na verwijzing van je huisarts.

  Als je kind nood heeft aan kinesitherapie, zal je verwezen worden naar de pediatrisch kinesisten die hierin gespecialiseerd zijn.

  Afdrukken
 • Logopedie

  Onze logopedist werkt nauw samen met artsen, verpleegkundigen, dienst patiëntenbegeleiding en andere paramedici om opgenomen patiënten met communicatie- en/of slikproblemen te begeleiden.

  Contacteer deze dienst:
  T.: 016 20 97 69
  E.: imane.allali@hhleuven.be
  Locatie: route 192

  Als je kind nood heeft aan logopedie, zullen onze artsen je doorverwijzen naar de kinderlogopedisten waarmee we samenwerken.

  Afdrukken
 • Palliatief support team (PST)

  Ons palliatief support team is een mobiel team dat de integratie van palliatieve zorg op de verschillende verpleegafdelingen van ons ziekenhuis ondersteunt. Het team treedt ondersteunend, adviserend en begeleidend op voor zowel het behandelende team als voor de patiënt en zijn of haar naasten.

  Een interessante brochure om terminale en palliatieve zorg beter te begrijpen, vind je hier.

  Contacteer deze dienst:
  T.: 016 20 99 11
  E.: griet.vandenbroeck@hhleuven.be

  Afdrukken
 • Tabacoloog

  De taak van een tabakoloog bestaat voor een groot deel uit het motiveren van roker of ex-roker om te stoppen met roken.

  Daarnaast geeft een tabakoloog educatie over: de sigaret, de omgeving, de invloed op het lichaam (korte- en langtermijn), de voordelen van stoppen met roken, hulpmiddelen en medicatie bij rookstop, ontwenning…

  Verder zal hij samen met jou op zoek gaan naar jouw triggers en hoe je daarme kan omgaan. Hij zal samen met jou een rookstopplan opstellen.

  Tot slot is de ondersteunende rol van de tabakoloog voor, en vooral na, het stoppen met roken van groot belang.

  Graag meer weten hierover? Lees dan deze brochure.

  Afdrukken