Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Verpleegeenheden

Wanneer je in ons ziekenhuis wordt opgenomen, dan zal dat op een van onze verpleegeenheden zijn. Je vindt hier kort wat elke afdeling doet en hoe je iedere eenheid kan bereiken. We zetten in op patiëntenparticipatie, stel dus gerust vragen tijdens de briefing en bepaal zo mee je behandelplan.

Als je wenst om telefonisch contact te hebben met een van onze verpleegkundigen, vragen we je om te bellen tussen 11u00 en 12u00 en tussen 14u30 en 15u30. Zo kan de zorg voor patiënten optimaal gewaarborgd worden.

Hou er bovendien rekening mee dat we telefonisch geen informatie mogen geven over de gezondheidstoestand van patiënten.

 • Geneeskunde 1

  Locatie: route 129
  T.: 016 20 97 27

  Op deze afdeling verblijven patiënten die problematieken hebben die deel uitmaken van het overkoepelende specialisme ‘inwendige geneeskunde’ en/of patiënten die een geriatrisch ziektebeeld hebben.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Geneeskunde 2

  Locatie: route 131
  T.: 016 20 99 55

  Op deze afdeling verblijven patiënten cardiologie en/of patiënten met een geriatrisch profiel. Patiënten kunnen via hartbewaking op afstand 24/24 gemonitord worden.

  Dit team werkt onder andere nauw samen met de collega’s van het geriatrisch support team.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Geneeskunde 3

  Locatie: route 192
  T.: 016 20 96 06 of 016 20 96 67

  Op deze eenheid verblijven patiënten met neurologische aandoeningen. We voorzien voor hen intensieve neurologische observaties en revalidatiemogelijkheden die ondersteund worden door een multidisciplinair team van revalidatieartsen, verpleegkundigen, paramedici...

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Heelkunde 1

  Locatie: route 145
  T.: 016/20 93 11

  Op deze afdeling verblijven patiënten die na een heelkundige ingreep langer dan 5 dagen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Heelkunde 2

  Locatie: route 119
  T.: 016 20 92 57

  Op deze verpleegeenheid verblijven patiënten die na een heelkundige ingreep kort moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat hierbij om opnames van maximaal 6 dagen.

  Het weekhospitaal opent op maandagochtend en sluit op zaterdagmiddag.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Geriatrie 1

  Locatie: route 112
  T.: 016 20 93 54

  Op onze geriatrische afdeling verblijven patiënten met een geriatrisch profiel, dat wil zeggen: patiënten ouder dan 75 jaar met veelal een combinatie van aandoeningen en problematieken.

  Omdat deze patiënten meestal ondersteuning nodig hebben binnen diverse domeinen, krijgen ze op deze afdeling ondersteuning van een multidisciplinair team. Naast geriaters en gespecialiseerde verpleegkundigen, komt er dagelijks een kinesitherapeut en/of een ergotherapeut langs. Verder is er een nauwe samenwerking met de dienst patiëntenbegeleiding. Ook logopedist en diëtist zijn niet weg te denken.

  De behandelende arts staat bovendien in contact met de huisarts en andere specialismen. Op die manier kan in een wekelijks multidisciplinair overleg besproken worden wat de beste behandeling is voor de patiënt.

  Deze dienst zet in op autonomie en zelfredzaamheid. Daarbij zoekt het team samen met de patiënt en zijn of haar familie naar de best mogelijke antwoorden om gezond en veilig terug naar huis te gaan of zoeken ze, als dat toch te moeilijk blijkt, samen naar een alternatief.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Geriatrie – Revalidatie

  Locatie: route 189
  T.: 016 20 91 54

  Op onze dienst geriatrie – revalidatie worden patiënten opgenomen met een geriatrisch profiel en/of voor patiënten multidisciplinaire revalidatie. Die revalidatie is niet gericht op de diagnose of de behandeling van de aandoening, maar wel op de gevolgen ervan.

  De kwaliteitsvolle therapie bestaat erin de patiënt te ondersteunen door gericht te oefenen in het ontplooien van de overblijvende mogelijkheden en waar mogelijk ook in het terugwinnen of voorkomen van beperkingen of verlies van functies.

  Het voornaamste doel van deze verpleegeenheid is dus de patiënt een maximaal niveau van zelfredzaamheid te laten bereiken. Daartoe is er een team van artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten enzovoorts ter beschikking.

  De eenheid spitst zich vooral toe op patiënten van orthopedie, fysische geneeskunde, neurologie, cardiologie, vaatheelkunde en interne geneeskunde.

  De onthaalbrochures van onze afdeling: revalidatie - geriatrie

  Afdrukken
 • Materniteit en verloskwartier

  Locatie materniteit: route 194
  T. materniteit: 016 20 92 88

  Locatie verloskwartier: route 198
  T. verloskwartier: 016 20 92 91

  Wanneer je naar ons ziekenhuis komt om te bevallen, zal je terecht komen op onze kraamafdeling. Daar staat ons verloskundig team dag en nacht klaar om je te begeleiden doorheen je bevalling. Na de bevalling zal je nog een paar uur op de kraamafdeling blijven ter observatie. Onze vroedvrouwen zullen je daarna naar onze materniteit brengen. Op de materniteit verblijf je nog een tijdje na je bevalling. Daar zal een postnataal team je ondersteunen en je gezondheid en die van je kind verder opvolgen.

  Raadpleeg de deelwebsite

  Afdrukken
 • Pediatrie (kindergeneeskunde)

  Locatie: route 123 - daghospitaal pediatrie route 122
  T.: 016 20 92 35

  Wanneer een kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis, zal het terecht komen op de verpleegeenheid pediatrie. Daar staan pediatrische verpleegkundigen in voor de verzorging van kinderen. Ze hebben in hun zorg aandacht voor het geruststellen van kinderen, het bestrijden van pijn, het geven van informatie op kindermaat en de participatie van ouders tijdens de zorg.

  Op vaste dagen komt een ‘speeljuf’ op onze afdeling. Zij entertaint kinderen en knutselt met hen volgens de jaarthema’s. Verder passeert er eenmaal per week een cliniclown om kinderen te verrassen met zijn grappen en grollen.

  Elk kind wordt opgenomen met een van zijn ouders. Meer informatie vind je hier.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Neonatologie

  Locatie: route 197
  T.: 016 20 92 93

  Op onze verpleegeenheid neonatologie komen baby’s terecht die extra ondersteuning nodig hebben (net) na de geboorte. De afdeling bevindt zich naast het verloskwartier zodat er snel geschakeld kan worden wanneer dat nodig is.

  Op deze afdeling staat een team van pediaters, pediatrische verpleegkundigen en vroedvrouwen ter beschikking om baby’s de best mogelijke zorg te geven, waarbij indien nodig ondersteund kan worden met niet-invasieve beademingstechnieken.

  Na de acute stabilisatie, zal er ingezet worden op groei en rust. Daarnaast focust het team op de begeleiding van ouders gedurende het verblijf van hun kindje op de deze afdeling. Als ouder ben je trouwens 24/24 welkom om je baby te bezoeken.

  De infobrochure over onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Intensieve zorgen

  Locatie: route 125
  T.: 016 20 92 06

  Patiënten op de verpleegeenheid intensieve zorgen hebben nood aan continue, gespecialiseerde en aangepaste behandeling in een hoogtechnologische omgeving. Elke patiënt wordt 24/24 bewaakt door apparaten die hartritme, bloeddruk, ademhaling en temperatuur registreren.

  Op deze afdeling staat een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen ter beschikking die continu in contact staan met andere specialisten in het ziekenhuis om zo de patiënten van de best mogelijke zorg te voorzien.

  Afdrukken
 • Palliatieve zorgen

  Locatie: route 173
  T.: 016 20 98 07

  Onze palliatieve zorgeenheid biedt zorg en aandacht aan ongeneeslijk zieke patiënten in hun laatste levensfase. Patiënten in deze fase krijgen vaak te maken met specifieke vragen, praktische problemen, fysieke ongemakken en emotionele behoeften die de nodige zorg en aandacht vereisen.

  Op deze eenheid staat een multidisciplinair team ter beschikking om het comfort en de levenskwaliteit van de patiënt te maximaliseren. Daarbij hebben ze bovendien aandacht voor de naasten van de patiënt omdat zij een zeer belangrijke rol vervullen in deze levensfase.

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken
 • Daghospitaal 1

  Locatie: route 138
  T.: 016 20 92 54

  Soms is het mogelijk dat opname, chirurgische ingreep of onderzoek én ontslag kunnen plaatsvinden op één en dezelfde dag. Meestal gaat het daarbij om minder ingrijpende operaties of onderzoeken.

  We streven er bij dagopname naar om je zo kort mogelijk voor je ingreep of onderzoek op te nemen. Je zal bij aankomst op de afdeling ontvangen worden door de verantwoordelijke verpleegkundige die je begeleidt bij je opname en je voorbereidt op je ingreep. Na de ingreep zal de verpleegkundige je met regelmaat opvolgen en zal de behandeling indien nodig bijgestuurd worden.

  Afdrukken
 • Daghospitaal 2

  Locatie: route 115
  T.: 016 20 98 83

  In ons inwendig en oncologisch daghospitaal kan je terecht voor allerhande niet-chirurgische ingrepen of behandelingen die op een dag vervolledigd kunnen worden. We denken hierbij aan onder meer oncologische behandelingen zoals chemotherapie, maar ook onderzoek (coloscopie, gastroscopie, endoscopie...) of behandeling (infuustherapie, bloedtransfusie...) 

  In het geval van een dagopname word je ’s ochtends opgenomen op de afdeling en mag je in de loop van de dag het ziekenhuis weer verlaten.

  Afdrukken
 • Daghospitaal geriatrie

  Locatie: route 104
  T.: 016 20 99 36
  Openingsuren: Elke weekdag van 08u00 – 16u30

  Op onze geriatrische afdeling verblijven patiënten met een geriatrisch profiel, dat wil zeggen: patiënten ouder dan 75 jaar met veelal een combinatie van aandoeningen en problematieken. Het medische aanbod van ons geriatrisch daghospitaal bestaat uit zowel revalidatie als diagnose als therapie.

  Je geriater werkt samen met een multidisciplinair team van hulpverleners om je te begeleiden.

  Wanneer zal je via dagopname in ons geriatrisch daghospitaal terecht komen?

  In het geval van een dagopname word je ’s ochtends opgenomen in het daghospitaal en mag je in de loop van de dag het ziekenhuis weer verlaten. Je geriater zal opteren voor dagopname wanneer je:

  • verschillende onderzoeken op 1 dag moet ondergaan;
  • een bloedtransfusie nodig hebt;
  • medicatie moet krijgen via een infuus;
  • fysische, psychische of mentale problemen ondervindt;
  • komt voor een geheugenraadpleging;
  • na een revalidatiefase nog door verschillende hulpverleners opgevolgd moet worden;
  • technische onderzoeken nodig hebt zoals onder andere pleurapunctie, beenmergpunctie, gastroscopie…

  De onthaalbrochure van onze afdeling vind je hier.

  Afdrukken