Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Chirurgische kaakcorrectie

Een chirurgische kaakcorrectie kan nodig zijn om een afwijkende kaakstand te herstellen. Met deze ingreep wordt een functioneel evenwicht bereikt tussen de tanden, de kauwspieren en het kaakgewricht. Soms resulteert een dergelijke ingreep ook in een esthetische verbetering van het aangezicht.

Vrijwel altijd wordt deze ingreep gecombineerd met een orthodontische behandeling met blokjes. De gehele orthodontisch-chirurgische behandeling duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar.

 • Wanneer is een chirurgische kaakcorrectie nodig?
  Wanneer er sprake is van een afwijkende stand van boven- en/of onderkaakbeen, kan dat functionele problemen als gevolg kan hebben: problemen bij het kauwen, afbijten, praten of slikken. Wanneer deze afwijkende stand niet opgelost kan worden door middel van een beugelbehandeling, moet het bijgevolg chirurgisch opgelost worden. Afdrukken
 • Wie komt in aanmerking voor een chirurgische kaakcorrectie?

  Kaakcorrecties worden meestal pas uitgevoerd bij volgroeide mensen, dat is vanaf een leeftijd van 17 à 18 jaar. Je zal bij ons terechtkomen na doorverwijzing van je orthodontist.

  Om te bepalen of een operatie de juiste oplossing is, zal er een klinische analyse van je aangezicht gebeuren: gebit en occlusie, stand en groeipatroon van de kaken, kaakgewrichten, kaakstelselspieren en lippen. Die analyse wordt aangevuld met röntgenfoto’s en afdrukken van je gebit.

  Je MKA-arts zal in overleg met jou en je orthodontist een behandelplan opstellen. Het is erg belangrijk dat je in deze fase vragen stelt en duiding vraagt waar nodig. Op die manier kan je een weloverwogen beslissing nemen.

  Afdrukken
 • In samenwerking met je orthodontist

  Bijna altijd zal een chirurgische kaakcorrectie in combinatie gebeuren met een orthodontische behandeling. Je orthodontist zal je tanden in de boven- en onderkaak voorbereiden op de operatie. Zo’n orthodontische voorbehandeling duurt gemiddeld 12 maanden.

  Na de chirurgische kaakcorrectie volgt de orthodontische nabehandeling waarbij de orthodontist het operatieresultaat nog verder verbetert. Deze behandeling duurt nog zo’n 6 maanden.

  Afdrukken
 • Operatiemethoden

  Een kaakoperatie vindt steeds plaats onder een algemene narcose. Afhankelijk van de stand van je kaken zal bepaald worden welk soort operatie uitgevoerd dient te worden. Het kan gaan om een ingreep aan of een combinatie van ingrepen aan:

  • De bovenkaak
  • De onderkaak
  • Kin

  De operatie gebeurt meestal volledig via de mond, zodat er geen zichtbare littekens zullen zijn. Bij elk van de ingrepen moet er een snede in het bot gemaakt worden voordat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven. De verplaatste segmenten worden met miniplaatjes en schroeven gefixeerd. In de mond worden draadjes gebruikt die vanzelf oplossen.

  De plaatjes en schroefjes waarmee de kaken tijdens de operatie zijn vastgezet, zijn van titanium en kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in het lichaam blijven.

  Afdrukken