Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Kaakreconstructie

Bij een kaakreconstructie wordt de kaak door middel van een bottransplantaat verhoogd of verbreed. Het doel hiervan is om het bot dat verloren is gegaan te herstellen. Afhankelijk van je situatie zal de arts bepalen hoe hij het best tewerk gaat. 

Als er slechts een kleine hoeveelheid bot nodig is, kan het nodige bot ergens uit de mondholte afgenomen worden. In andere gevallen wordt geopteerd om te werken met een kunstbot. Als er echt grote hoeveelheden nodig zijn, kan het getransplanteerd worden vanuit het schedeldak of bekkenkam. 

Deze laatste 2 gebeuren steeds onder volledige narcose.