Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Wijsheidstanden

Wijsheidstanden hebben vandaag de dag geen functie meer. Omdat er meestal onvoldoende plaats is voor een normale doorbraak, kunnen wijsheidstanden zelfs tot klachten zoals infecties leiden. Door de druk van de doorbrekende wijsheidstanden kan er tevens een verschuiving ontstaan van andere tanden in de tandenboog. Om die redenen worden wijsheidstanden meestal verwijderd.

Verwijdering van wijsheidstanden gebeurt bij voorkeur tussen het 15e en 25e levensjaar. Deze behandeling is veelal preventief zodat schade aan de buurtanden vermeden kan worden. Bovendien is een verwijdering op jonge leeftijd eenvoudiger en verloopt de genezing over het algemeen vlotter.

De ingreep

Als patiënt kan je kiezen voor een ingreep onder lokale verdoving, onder algemene narcose of intraveneuze sedatie. Als je kiest voor lokale verdoving, wordt er gewerkt in twee zittijden: twee tanden per keer. In dit geval zal de ingreep ongeveer een half uur duren. Bij algemene narcose of IV sedatie kunnen alle wijsheidstanden in 1 zittijd verwijderd worden. Dergelijke ingreep gebeurt via een dagopname in ons ziekenhuis. In dit geval zal je nuchter moeten zijn.